Nová metodika pro rok 2018/2019

Vydáno: 3 minuty čtení

Zveřejňujeme publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2018/2019. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.

Metodika_2019.docx Metodika_2019.docx (2,93 MB

Priloha_seznam_JZZZ.docx Priloha_seznam_JZZZ.docx (13,74 KB)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

školní rok 2018/2019 je už pátý v pořadí, kdy závěrečné zkoušky v učebních oborech probíhají jednotně a všechny školy přitom využívají jednotná zadání připravená Národním ústavem pro vzdělávání za vydatné spolupráce pedagogů. Metodická publikace, kterou jste právě otevřeli, dává návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. Abychom Vám usnadnili práci s touto publikací, jsou ty části textu, kde došlo v posledních dvou letech k podstatnějším změnám, zvýrazněny šedou barvou.

Mnoho cenných informací a aktualit můžete najít i na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

Ve školním roce 2018/2019 stále pokračuje práce na modernizaci písemných zkoušek. K tomu účelu byla již v minulých letech vyvinuta speciální aplikace informačního systému Elektronická zkouška (e-zkouška). Autorské týmy postupně aktualizují jednotná zadání jednotlivých oborů a vytvářejí z nich banky úloh, díky nimž je možné skládat zkoušku na počítači. Seznam oborů, které již mají banku úloh, najdete v příloze č. 2.

Tam, kde žáci v minulých letech skládali písemnou zkoušku elektronicky, nevznikly žádné vážnější problémy. Ačkoliv nemáme úplnou zpětnou vazbu, odhadujeme, že loni elektronickou formu využila jedna pětina škol. Učitelé na e-zkoušce oceňovali hlavně fakt, že se ušetří velké množství papíru, že nehrozí předčasné vyzrazení témat a že práce žáků jsou přehlednější a čitelnější. Líbí se jim také snadnější a zároveň objektivnější hodnocení písemné zkoušky.

S převodem témat písemné zkoušky do banky úloh se mění také způsob výběru zadání pro žáky. Podle novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. z roku 2017 už si žák nevybírá téma písemky ze tří možností.

O tom, zda žáci konají písemnou zkoušku v elektronické podobě, nebo na papíře, rozhoduje ředitel či ředitelka školy. V případě, že žák provádí písemnou zkoušku na počítači, vygeneruje se mu automaticky jedinečné téma z banky úkolů. V případě písemné formy přidělí ředitel školykaždému žákovi téma následovně:

  • U oborů vzdělání, kde se témata generují z banky úkolů, vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
  • U oborů vzdělání s nabídkou hotových témat vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Tím, že se ruší výběr žáka ze tří témat, odpadá jejich tisk pro každého zkoušeného, což škole přináší značnou úsporu materiálu.

Hodně úspěchů při přípravě závěrečných zkoušek Vám přeje

tým pracovníků NÚV

zodpovědný za novou závěrečnou zkoušku.

 

Zdroj: http://www.nuv.cz/t/nova-metodika-pro-rok-2018-2019