Nošení roušek od 1. května 2020

Vydáno: 2 minuty čtení

Mimořádné ministerstva zdravotnictví, které ve čtvrtek schválila vláda.

Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách.

Na základě nového mimořádného opatření, které dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti mladší sedmi let v mateřské škole a v dětské skupině, na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu, na vystupující umělce při tvorbě audiovizuálních děl, a také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech bez hostů.

"Novou výjimkou je pobyt dětí od dvou do sedmi let v mateřské škole a dětské skupině v době, kdy pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních i vnějších. Dále je stanovena výjimka pro osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a to vzhledem k povaze a projevům jejich onemocnění. Tato výjimka zahrnuje i osoby se závažnými poruchami autistického spektra."

Pro všechny ostatní, kteří do výjimek nespadají, nadále platí povinnost nosit pokrývku úst a nosu (jako je respirátor, rouška, šátek, šál, či jiné prostředky bránící šíření kapének). „Toto opatření zůstává jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření koronaviru na území České republiky. Nejčastějšími cestami, kudy vir vniká do lidského těla, jsou právě sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Proto je třeba stále chránit sebe a své okolí používáním ochrany dýchacích cest. Je to to nejmenší, co můžeme udělat,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Více informací naleznete na webových stránkcáh Ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: https://mzcr.cz/dokumenty/vyjimky-z-povinnosti-noseni-rousek-se-nove-rozsiruji-na-deti-do-sedmi-let-v-ms-a_19125_1.html

30. dubna 2020: Jak oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO), žáci nebudou muset nosit roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole.

Zdroj https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mimoradna-opatreni-uvolneni-koronavirus-covid-19-restaurace-muzea-galerie-skoly_2005011132_onz