Noc vědců - pátek 24. září 2021, online i prezenčně

Vydáno: 6 minut čtení

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

Letošní program Noci vědců se zaměřením na téma ČAS a i tentokrát bude v evropském měřítku

Česká Noc vědců, která se uskuteční 24. září, se i letos objeví v prestižní mapě pořadatelů European Researches' Night. Zařadí se tak po bok zemí jako je Francie, Portugalsko, Anglie nebo Izrael. Pořadatelé kromě jiného odhalují téma tohoto roku, kterým bude ČAS.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

Už podruhé za sebou se koordinátorům z VŠB – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity podařilo získat prestižní grant European Resarchers' Night ve výzvě H2020-MSCA-NIGHT-2021. „Loňské získání projektu nám pro letošek dalo velký závazek vůči všem organizátorům, opravdu jsme si přáli znovu uspět. Museli jsme pro získání projektu vynaložit velké úsilí, receptem k úspěchu byla ale jednoznačně společná energie a práce celého týmu Noci vědců, především pak našeho oddělení mezinárodních projektů,“ popisuje cestu k získání projektu Petra Halíková, mluvčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Termínově popularizační akce připadá na poslední zářijový pátek, tedy 24. září, a to v celé Evropě. Specialitou českých pořadatelů Noci vědců je pak každoročně jiné ústřední téma. Tím letošním je ČAS. „Čas není jenom fyzikální veličinou, naopak vybízí k velké představivosti. Můžeme se bavit o čase ve spojitosti s životní změnou, s vývojem technologií nebo s lékařstvím. O poločase rozpadu ve smyslu úvahy nad společností nebo likvidací odpadů,“ zamýšlí se nad pojetím Petra Čubíková, koordinátorka Noci vědců za Ostravskou univerzitu.

„Kolik času zbývá? Záleží na úhlu pohledu. Čas můžeme a nemusíme měřit. Vybízí ale k nekonečné fantazii a otevírá dobrodružný svět. Odhalme společně tajemství relativity, nesmrtelnosti, stárnutí nebo vývoje. Přijďte včas a poznejte čas nejen jako fyzikální veličinu,“ zvou pořadatelé Noci vědců.

Rozmanitosti tématu proto odpovídá i grafika, která charakterizuje čas ve více dimenzích. „Každý jeden prvek grafiky má pro téma význam. Ať už mluvíme o růstu, stáří, o čase minulém, přítomném nebo budoucím, o fázích měsíce, nebo teorii relativity. Rebelským a tajuplným elementem jsou pak červené tečky, které znázorňují evropská hlavní města v různých časových pásmech,“ vysvětluje letošní grafiku Noci vědců Jitřenka Navrátilová, manažerka národního koordinátora.

Po loňské online zkušenosti se i letos organizátoři na tuto virtuální alternativu Noci vědců připravují. Už teď je totiž zřejmé, že část programu bude na jednotlivých institucích alespoň z části online. „Chceme být připraveni na všechny možnosti, protože v dnešní turbulentní době se nedá předvídat, co bude v září. Samozřejmě do budoucna preferujeme fyzické konání této popularizační akce. Pro letošek budeme doufat, že alespoň z části to pro omezené publikum přece jen půjde,“ upřesňuje podobu akce Halíková z VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Letošní ročník celorepublikové Noci vědců zastřešuje už počtvrté jako národní koordinátor seskupení 2 ostravských univerzit (Ostravská univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava). Do Noci vědců se zapojuje přes 20 univerzit, mezi nováčky se letos řadí Vysoká škola Ekonomická v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Do akce se dále zapojuje přes 40 vědeckých institucí, science center hvězdáren a dalších.

Noc vědců jako taková vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005 a jejím posláním je ukázat lidem, že věda není nudná, ale naopak je studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů. Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra, a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, vědecké show, hudební vystoupení apod. Cílem Noci vědců je bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích a ukázat nejširší veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří dělají práci přínosnou pro každého z nás, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit.

Organizátoři

 

CESNET
Pouze online

Logiscool
Pouze online

Masarykova univerzita
Pouze online

Univerzita obrany

Zdroj: https://www.nocvedcu.czhttps://www.nocvedcu.cz/tiskova-zprava/letosni-program-noci-vedcu-se-zameri-na-tema-cas-a-i-tentokrat-bude-v-evropskem-meritku