Nikdy nebylo tak jednoduché dostat se na vysokou školu

Vydáno: 4 minuty čtení

Letos uspělo 84 % přihlášených.

Dostat se na vysokou školu je v Česku stále jednodušší. Z více než 90 tisíc „živých přihlášených“[1] letos uspělo rekordních 84 procent, kdežto například v roce 2012 to bylo 75 procent, a v roce 2002 dokonce jen 62 procent přihlášených. Vyplývá to z analýzy společnosti Tutor zabývající se přípravou na přijímací zkoušky, která vycházela z čísel zveřejněných v těchto dnech MŠMT a jednotlivými univerzitami. Vůbec nejtěžší letos bylo uspět u přijímaček na umělecké vysoké školy, dále na Ostravskou univerzitu a na Univerzitu Karlovu. Z jednotlivých oborů pak nejmenší šance na přijetí panovala na lékařských fakultách, kde slavil zhruba jen každý čtvrtý přihlášený. Naopak řada soukromých vysokých škol přijala úplně všechny uchazeče.

„Postupně vznikla řada nových vysokých škol, fakult a oborů, zároveň rok od roku klesá počet maturantů. Proto se tak zvýšila šance dostat se na vysokou školu. Zdá se to jako dobrá zpráva, musíme ovšem zvážit, kde leží hranice devalvace vysokoškolského vzdělání jako takového,“ komentuje výsledky analýzy akademická ředitelka společnosti Tutor Jana Pácalová.

„Praktické dopady zmíněných čísel vidíme i v našich kurzech. Zájem o pomaturitní jazykové studium logicky stagnuje, protože se na něj hlásí většinou ti, kteří se nedostali na žádnou vysokou školu. Zato je hodně zájemců o přípravné kurzy k přijímačkám na lékařské fakulty, kam je pořád ještě velmi těžké se dostat,“ dodává Pácalová.

Někteří přihlášení uspěli u více příjímacích zkoušek. Každý uchazeč byl totiž přijat průměrně na 1,4 vysoké školy. Více než pět procent studentů se pak na podzim zapsalo na více než jednu vysokou školu.

V rámci Univerzity Karlovy bylo letos vedle zmíněných lékařských fakult nejtěžší dostat se na práva (uspělo 27 procent přihlášených) a FTVS (31 procent). Někoho může překvapit, že u některých jiných univerzit figurovaly na prvních místech tohoto žebříčku pedagogické fakulty. Například na Jihočeské univerzitě (60 procent přijatých na PedF, 73 procent na celou univerzitu). Nebo v Hradci Králové (53 procent PedF, 67 procent celá univerzita).

Analýza společnosti Tutor se rovněž zabývala tím, kolik procent přijatých na danou školu se na ni nakonec také zapsalo. Tento faktor může ukazovat preference při výběru univerzit a prestižnost jednotlivých škol. Nejlépe si vedla Vysoká škola ekonomická v Praze (94 procent). Univerzita Karlova (91 procent) v tomto ohledu porazila svou tradiční rivalku Masarykovu univerzitu (74 %). To potvrzuje i další statistika: na UK i na MU zároveň se letos dostalo 782 přihlášených. Z nich se ve finále zapsalo pouze na UK 500 studentů a pouze na MU 167 studentů.

Další detaily viz grafy a tabulky níže.


 Řízení školy online

 

Vysoké školy, které braly nejmenší procento uchazečů

Vysoká škola

Procento přijatých

Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze

12%

Akademie výtvarných umění v Praze

18%

Akademie múzických umění v Praze

22%

Janáčkova akademie múzic. umění v Brně

34%

Ostravská univerzita

45%

Univerzita Karlova

52%

Masarykova univerzita

55%

Univerzita Palackého v Olomouci

55%

 

Kolik procent uchazečů braly jednotlivé fakulty UK

Fakulta UK

Procento přijatých

3. lékařská fakulta

22%

2. lékařská fakulta

23%

Lékařská fakulta v Plzni

24%

Právnická fakulta

27%

Fakulta tělesné výchovy a sportu

31%

Lékařská fakulta v Hradci Králové

32%

1. lékařská fakulta

39%

Pedagogická fakulta

40%

Fakulta sociálních věd

42%

Filozofická fakulta

47%

Fakulta humanitních studií

58%

Matematicko-fyzikální fakulta

60%

Přírodovědecká fakulta

69%

Husitská teologická fakulta

79%

Katolická teologická fakulta

79%

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

80%

Evangelická teologická fakulta

83%

 

Kolik procent přijatých na vybrané VŠ se na ně nakonec zapsalo

Vysoká škola

Procento zapsaných

Vysoká škola ekonomická v Praze

94%

Univerzita Karlova

91%

České vysoké učení technické v Praze

88%

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

87%

Vysoké učení technické v Brně

84%

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

83%

Univerzita Palackého v Olomouci

82%

Univerzita Hradec Králové

82%

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

81%

Česká zemědělská univerzita v Praze

79%

Západočeská univerzita v Plzni

78%

Masarykova univerzita

74%

 

Kolik procent přijatých na jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity se na ně nakonec zapsalo

Fakulta MU

Procento zapsaných

Právnická fakulta

75%

Fakulta sportovních studií

71%

Lékařská fakulta

71%

Fakulta informatiky

63%

Filozofická fakulta

63%

Pedagogická fakulta

63%

Fakulta sociálních studií

61%

Přírodovědecká fakulta

56%

Ekonomicko-správní fakulta

55%

 [1] "živí přihlášení“ = počet přihlášených jednotlivců bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám

 

Zdroj: Tisková zpráva Tutor, s. r. o. ze dne 12. prosince 2019