Nezaměstnanost absolventů roste

Vydáno: 2 minuty čtení

Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) každoročně sleduje  nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol, a přináší tak informace o jejich úspěšnosti v přechodu na trh práce. 

První výsledky prováděných analýz letos poukazují na nárůst nezaměstnanosti absolventů v roce 2020. Údaje vycházejí z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2020, přičemž pozornost je věnována tzv. „čerstvým“ absolventům, tzn. absolventům z června 2019.

První graf Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých v období duben 2006 – duben 2020 (viz příloha) ukazuje celkový vývoj počtu nezaměstnaných absolventů škol. V dubnu 2020 se poprvé od roku 2010 objevil vyšší počet nezaměstnaných absolventů než v předchozím roce. Vývoj k vyšším mírám nezaměstnanosti absolventů se na základě obecných trendů dá předpokládat. Epidemie covid-19 však tento trend zdramatizovala, a lze tedy očekávat, že vývoj pro absolventy z června letošního roku bude velice nepříznivý. Situace se plně projeví až na konci září a v průběhu následujícího roku, kdy přijdou na trh práce noví absolventi.

 Řízeí školy online

Druhý graf Vývoj míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ukazuje míru nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol a je z něj patrný zlom v rámci všech kategorií vzdělání. Výjimku tvoří absolventi gymnázií, kteří zpravidla pokračují ve studiu na vysoké škole.

Řízení školy online

Absolventi škol jsou z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ohrožení nezaměstnaností obecně chápáni jako jedna z významných rizikových skupin. Hlavním znevýhodněním absolventů škol vstupujících na trh práce je především nedostatečná praxe a absence pracovních zkušeností, na které kladou zaměstnavatelé velký důraz.

Pro další informace můžete kontaktovat vedoucí Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce NPI ČR Hanu Novotnou nalinky274 022 335, 777 609 907 či e-mail hana.novotna@npicr.cz.

Zdroj:TZ NPI ČR ze dne 28. 5. 2020