Navýšení příspěvku na programy ESA z oblasti VaV

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při příležitosti zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se konalo ve dnech 1. až 2. prosince 2016, navýšilo svůj příspěvek na programy ESA z oblasti výzkumu a vývoje až na 340 mil. Kč ročně.

 

 

 

MŠMT tak bude přispívat na Vědecký program a Základní aktivity ESA ve výši cca 7,6 mil. EUR ročně a na provoz Kosmického centra v Guyaně ve výši 0,5 mil. EUR ročně. Dále bude financovat účast ČR ve volitelných programech ESA zaměřených na experimenty v podmínkách mikrogravitace a vývoj technologií pro robotický průzkum sluneční soustavy v souhrnné výši 1,5 mil. EUR a program určený na výzkum Země prostřednictvím dálkového průzkumu ve výši 3,2 mil. EUR.

Výrazně bude navýšen příspěvek do programu určeného na vývoj vědeckých přístrojů k výzkumu kosmu PRODEX ze současných 1,5 mil. EUR ročně na 2,2 mil. EUR ročně a zároveň dojde k prodloužení doby, po kterou bude MŠMT do tohoto programu přispívat, až do roku 2021. Navýšení přípěvku do PRODEX o 45% tak umožní českým výzkumným pracovištím se ve spolupráci s podniky ještě více zapojit do špičkových vědeckých projektů s využitím nejnáročnějších technologií, které dále pomáhají rozvoji českého průmyslu.

Kromě toho bude navýšen příspěvek do programu zaměřeného na vývoj evropského systému sledování kosmického počasí a bezpečnosti v okolí Země, ve kterém bude možné využít poznatky ze základního výzkumu v oborech sluneční fyziky a výzkumu blízkozemních objektů. Služba umožní snižovat náklady na bezpečnost zejména kosmické infrastruktury v okolí Země. Příspěvek MŠMT do tohoto programu bude navýšen ze stávajících 0,7 mil. EUR na celkových 2 mil. EUR.

Účelem ESA je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací. ESA vznikla v roce 1975, ČR je její členskou zemí od roku 2008. Koordinací spolupráce s ESA je pověřeno Ministerstvo dopravy, které financuje další aktivity ESA z oblasti průmyslu v souhrnné výši cca 555 mil. Kč ročně. Programy ESA z oblasti výzkumu a vývoje financuje MŠMT, které za ně rovněž věcně odpovídá. Příspěvek MŠMT do ESA byl dosud na úrovni 300 mil. Kč ročně.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/navyseni-prispevku-na-programy-esa-z-oblasti-vyzkumu-a