Národní plán doučování

Vydáno: 3 minuty čtení

Praktický průvodce pro ředitele, učitele, doučovatele i rodiče. První číslo.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. 

Více informací

Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám rozdělit v tomto roce téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdrží prostřednictvím krajských úřadů na přelomu září a října.

Smyslem Národního plánu doučování je také iniciovat širokou neformální platformu škol, externích doučovatelů, kteří budou intenzivně spolupracovat na poskytování co nejefektivnější podpory ohroženým dětem.

Pro lepší orientaci v tom, jak  Národní plán národního doučování funguje, jsme pro vás připravili webové stránky doucovani.edu.cz.

Najdete tu základní informace o možnosti využití finančních prostředků na doučování, administrativní podporu (např. vzory dohod), návrh postupu při výběru žáků k doučování a komunikaci s nimi a další podpůrné informace k doučování včetně kontaktů na organizace, které s doučováním mohou pomoci.

Součástí webu jsou také inspirativní videa a materiály pro doučující, jejichž soubor budeme postupně rozšiřovat za účelem sdílení zkušeností a nápadů mezi školami.

Co také na webu najdete?

1. INSPIRACE. JAK NA DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY PODLE JANY SERVUSOVÉ

Distanční výuka znamenala především snížení komunikačních dovedností žáků. Jak to napravit? V čem ještě je doučování angličtiny specifické? Jaké pomůcky využívat a proč? Doučování pohledem Jany Servusové, učitelky angličtiny a českého jazyka na ZŠ Chocerady.

2. INSPIRACE. STUDIJNÍ PORTFOLIA PRO POTŘEBY DOUČOVÁNÍ

Video dává na konkrétních příkladech (anglického jazyka, českého jazyka, dějepisu a astronomie) tipy, jak mohou vypadat  portfolia a způsoby jejich tvoření. Video připravila Veronika Nádvorníková, která vyučuje matematicko-fyzikální základ a 5. třídy na ZŠ Londýnská 

3. JAK POZNÁM, KDO POTŘEBUJE DOUČOVÁNÍ

S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku pandemie.

4. JAK CITLIVĚ KOMUNIKOVAT S ŽÁKY A S RODIČI

Tipy a nápady, jak nastavit atmosféru ve škole, aby se doučování nestalo stigmatem, ale naopak novou příležitostí?

5. KDO MI POMŮŽE? ON-LINE MAPA DOUČOVATELŮ

Organizace a lidé, na které se můžete obrátit, když potřebujete pomoci s doučováním. Využijte jejich zkušenosti pro konzultaci či personální kapacity pro doučování žáků.

6. INFORMACE PRO RODIČE V CIZÍCH JAZYCÍCH

Nejčastější otázky a odpovědi pro rodiče. Informace, které je dobré sdílet s rodiči. Česky, anglicky a v dalších sedmnácti jazykových mutacích.

 

 Zdroj: https://397.ecomailapp.cz/campaigns/render/369/ec1cfe5f28cc012829bc46212f0bda0d