Náměstkyně Prudíková obdržela Cenu Přístav 2017

Vydáno: 2 minuty čtení

Náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT Dana Prudíková obdržela v prostorách Pražské křižovatky Cenu Přístav pro rok 2017. Tu uděluje Česká rada dětí a mládeže za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Náměstkyni pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT Danu Prudíkovou nominovaly na Cenu Přístav tři neziskové organizace za realizaci ukotvení lesních mateřských škol ve školské legislativě.

Velice si vážím ocenění, které jsem získala. Je to motivace pro další práci nejenom pro mne, ale i pro další kolegy z ministerstva,“ řekla k ocenění náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíkováa vysvětlila: „Rodičům se tímto otevřela možnost plnění povinného předškolního vzdělávání nově i v lesních mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku. Jsem proto ráda, že jsme těmto zařízením tuto možnost legislativně umožnili,“ dodala náměstkyně Prudíková.

V roce 2017/18 tak bylo doposud díky nové legislativě zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení 37 lesních MŠ.

Česká rada dětí a mládeže odevzdala letos pět tradičních ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Cenu Přístav 2017 udělila Česká rada dětí a mládeže již pošestnácté, a to v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve.

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

Více informací