Náměstek Velčovský na světové konferenci k budoucnosti učitelů

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve čtvrtek a pátek 14. a 15. března hostilo Finsko ve spolupráci s OECD ministeriádu zaměřenou na budoucnost učitelské profese.  Cílem jednání bylo představit aktuální trendy v učitelské profesi od inovací v pedagogice přes přípravu budoucích učitelů až po odměňování. Členové vlád a zástupci odborů představili vývoj ve svých zemích a priority pro následující roky.

Českou delegaci vedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF MŠMT Václav Velčovský„Jsem rád, že Česká republika mohla na tomto fóru představit bezprecedentní navýšení školského rozpočtu i cíle, které si od toho slibuje. Členské státy velmi ocenily tyto kroky české vlády,“ shrnul jednání náměstek Velčovský.

Českou republiku dále zastupovali  profesor Stanislav Štech a zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníku ve školství Gabriela Tlapová a František Dobšík.„Jednání na této úrovni a jeho výsledky beru jako potvrzení závazků vlády obsažené v programovém prohlášení vlády,“ řekl po konferenci předseda ČMOS PŠ Dobšík.

Závěrem konference představil každý stát tři závazky pro rok 2019. Česká republika se zavázala k opatřením směřujícím ke zvýšení prestiže učitelské profese, ke zlepšení podmínek i výsledků vzdělávání, k navyšování platů v regionálním školství a k pokračování proaktivního sociálního dialogu.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/namestek-velcovsky-na-svetove-konferenci-k-budoucnosti