Nadace České spořitelny

Vydáno: 2 minuty čtení

Konference Škola jako místo setkávání má samé skvělé partnery. Velmi si ceníme spolupráce s Nadací České spořitelny, a proto vám ji na Řízení školy rádi představujeme. 

Odbornou konferenci Škola jako místo setkávání pořádá redakce Řízení školy společnosti Wolters Kluwer 4. října 2023 v konferenční části Novotného lávky 200/5, Praha.

Nadace České spořitelny cíleně podporuje takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Hlavní misí Nadace ČS je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Jádrem nadační činnosti je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání.  

Nadace ČS také tvoří vlastní programy. V roce 2022 spustila program Den pro školu, který propojuje učitele s dobrovolníky z praxe. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění. Ve spolupráci s Českou spořitelnou pracuje Nadace na dalším vlastním programu, který bude zaměřen na finanční vzdělávání. Ambicí je v roce 2025 představit inovativní a digitalizovaný program finančního vzdělávání tak, aby jej mohly využívat všechny školy v České republice. 

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách Nadace ČS a jejích projektech. 

 

Zdroj: Nadace České spořitelny