Na Mezinárodní den vzdělání podpořily UNICEF a MŠMT děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydáno: 4 minuty čtení

 K příležitosti Mezinárodního dne vzdělání představil Dětský fond OSN (UNICEF) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a partnery nejnovější data a informace týkající se integrace ukrajinských uprchlických dětí do českých škol a společně se zaměřili na klíčové strategie pro řešení problémů přímo v terénu. 

Od začátku války na Ukrajině podpořil UNICEF společně s MŠMT více jak 33 000 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami napříč Českou republikou, a to jak děti přicházející z Ukrajiny, tak i zranitelné české žáky. Společně s partnery budou v následujícím roce nadále prohlubovat zajištění kvalitního společného vzdělávání a učení pro každé dítě. 

 "Připomínáme si dnešní mezinárodní den vzdělání všech dětí, žáků a studentů, kteří jsou naší budoucností. A to ať už budoucností českou, ukrajinskou nebo evropskou. Děkuji UNICEF a všem, kterým není osud ukrajinských dětí lhostejný, za vše, co pro podporu jejich integrace a vzdělávání dělají. Naší společnou a intenzivní podporou bude bohužel potřeba i v letošním roce. Za resort školství mohu říci, že jsme na to připraveni," říká ministr školství Vladimír Balaš.

UNICEF s ministerstvem uzavřel spolupráci v září 2022 a skrze společný pracovní plán poskytly ve spolupráci s partnery školení zaměřené na zajištění bezpečného a společného vzdělávání, podporu duševního zdraví a psychosociální podpory a výuku češtiny jako druhého jazyka více než 2 600 učitelům, pracovníkům škol a vychovatelům. Zároveň podpořily více než 600 ukrajinských a českých asistentů pedagoga zprostředkováním pětiměsíčních kvalifikačních kurzů po celé zemi. Významnou součástí spolupráce byla i komunikační kampaň zaměřená na poskytování informací o vzdělávacím systému a školách tisícům rodin přicházejících z Ukrajiny.  

 "UNICEF si velmi cení inkluzivního přístupu vlády České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, při začleňování ukrajinských dětí do vzdělávacího systému. Úspěšné zapojení více než 50 000 ukrajinských dětí do českých škol a jejich integrace do společnosti jsou pozitivním příkladem realizace vládní Strategie vzdělávání 2030+ a zároveň i inspirací pro další země přijímající uprchlíky. UNICEF bude i nadále spolupracovat s partnery na naplnění práva každého dítěte na kvalitní společné vzdělávání a učení." uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.  

Na podrobném průzkumu stavu vzdělávání a začleňování ukrajinských dětí uprchlíků do českého vzdělávacího systému spolupracovaly UNICEF a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s agenturou PAQ Research. Data a informace získané z průzkumu potvrdily nárůst docházky ukrajinských uprchlických dětí do českých mateřských, základních a středních škol.  

Průzkum popisuje také současnou situaci týkající se míst ve školách, informací, které dostávají a potřebují rodiny, znalosti českého jazyka mezi žáky, jazykové bariéry a možnosti rozšíření podpory učitelů a pracovníků škol pro efektivní vedení tříd, podporu společného vzdělávání a poskytování podpory v oblasti duševního zdraví. Všechny výsledky jsou k dispozici zde. Data budou využita k dalším úpravám a rozvoji programů na podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí přicházejících z Ukrajiny.     

Pokračující válka na Ukrajině má dlouhodobý dopad na životy a budoucnost 7,8 milionu dětí v zemi a narušila přístup ke vzdělávání více než pěti milionů dětem, poté co děti ztratily dva roky učení kvůli pandemii COVID-19. Školy a předškolní vzdělávání poskytují dětem pocit bezpečí a dodávají jejich životu řád, hrají klíčovou roli při podpoře duševního zdraví dětí, zvládání psychosociálních rizik a traumat a poskytování doporučení v případě potřeby. Děti na Ukrajině potřebují každou příležitost k učení, rozvoji a interakci se svými vrstevníky a učiteli v bezpečném vzdělávacím prostředí, aby mohly tuto ztrátu dohnat a zotavit se, zejména ty nejzranitelnější děti.

Zdroj: MŠMT; https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-mezinarodni-den-vzdelani-podporily-unicef-a-msmt