Na každý trénink nebo kroužek potřebují děti test.

Vydáno: 4 minuty čtení

Navzdory původním vládním plánům zůstal i od září nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy měsíčně zdarma.

Dětem pro potřeby kroužků nevystačí. Systém je navíc komplikovaný a opět dopadá na sport a aktivity dětí. Více informací

 

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-kazdy-trenink-nebo-krouzek-potrebuji-deti-test-rodice-zadaji-ulevu-174529

Pravidla a doporučení pro dětské kroužky

Ve všech krajích mohou být otevřeny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

 • Kapacita je omezena na 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku.
 • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření.
 • Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
 • Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek a to, absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách, absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad, absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod., mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, nebo mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
 • Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast. 
 • V případě opakované účasti ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.
 • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní
 • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky

Pravidla a doporučení pro Mateřská centra a DDM

Domovy dětí a mládeže a mateřská centra mohou být otevřeny, neboť jsou povoleny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

 • pořadatel vede evidenci jmen účastníků, jejich kontaktních údajů a kdy se aktivity účastnili po dobu 30 dnů, kdyby bylo nezbytné provést epidemiologické šetření (jméno, příjmení, kontakt),
 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
 • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
 • povinnost testování a evidence se netýká dětí do 6 let.

Pokud nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek (očkování, test, prodělání onemocnění), může být přítomno max. 20 osob.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní.

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm