MŠMT zvýšilo podporu talentovaných žáků na sportovních gymnáziích

Vydáno: 2 minuty čtení

Přes 93 milionů korun poskytne MŠMT v tomto roce na podporu přípravy talentovaných žáků na gymnáziích se sportovní přípravou. Je to o více než 10 milionů korun více než v roce předchozím.

Finanční prostředky jsou určeny převážně na růst mezd trenérů – pedagogů. Doplňující částí je pak podpora tréninkového procesu, tedy vybavení, pronájmů apod. sportovně talentovaných žáků, včetně zabezpečení ve vybraných, zejména olympijských sportech.

V rámci vyhlášeného rozvojového programu požádalo o dotaci 17 škol z celé ČR, celkem pak bude podpořeno 1715 žáků. V příštích letech bude financování sportovních gymnázií řešeno v závislosti na změně financování regionálního školství.

Aktuálně podporujeme 17 sportovních gymnázií a monitorujeme zájem o navýšení kapacit. Rodiče nadaných studentů i sportovní svazy si uvědomují, že v současné době, kdy se maturita stala standardem, vytvářejí sportovní gymnázia jedinečné podmínky pro skloubení studia a tréninku," vysvětluje náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář. Následně dodává: „Zlepšováním podmínek na sportovních gymnáziích, případně navyšování kapacity, je pro nás i do budoucna prioritou. Povedeme nyní intenzivní jednání jak se zástupci gymnázií, jejich zřizovateli, tak se sportovními svazy o budoucí roli tohoto typu škol v systému podpory talentované mládeže. Je shoda na tom, aby maximum sportovně talentovaných žáků dokončila střední školu."

Zdroj