MŠMT zahájilo projekt Střední článek podpory

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT zahájilo projekt Střední článek podpory, který má za cíl nastavit systémovou podporu ředitelům a ředitelkám škol a jejich zřizovatelům. Ta bude konkrétně směrovat do oblasti řízení škol a vedení lidí, a to všem školám a zřizovatelům podle jejich potřeb, dále na efektivní nastavení vzdělávací soustavy a komunikace mezi MŠMT a školami. Projekt potrvá do konce června 2029.

Projekt Střední článek podpory navazuje od července letošního roku na pilotáž, která probíhala od ledna 2021 ve dvou okresech, a to v Semilech a ve Svitavách. Po dobu dvou let poskytovaly týmy odborníků školám a zřizovatelům v těchto okresech přímo u nich v území cílenou podporu, zejména v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí. Metodici středního článku byli prostředníky v obousměrné komunikaci mezi MŠMT a územím, zprostředkovávali zpětnou vazbu od škol i zřizovatelů v dané lokalitě, zajišťovali přenos důležitých informací směrem ke školám a poskytovali konkrétní pomoc a podporu jednotlivým školám a jejich zřizovatelům.

„Chceme, aby se stal Střední článek podpory jakýmsi prvním místem podpory pro všechny školy, aby se na nás mohli obracet ředitelé a ředitelky škol nebo zřizovatelé, a byla jim poskytnuta podpora, kterou v tu chvíli potřebují, ať už informačně, nebo metodicky. Pilotáž v Semilech a ve Svitavách jasně ukázala, že takovou formu komunikace a podpory školy vítají. Jsem proto ráda, že můžeme i díky poskytnutým finančním prostředkům od Evropské unie z programu OP JAK v této myšlence a podpoře pokračovat dál na území celé ČR,“ sdělila na tiskové konferenci náměstkyně ministra školství Martina Běťáková.

„V externím hodnocení, které si MŠMT zadalo, je jasně vidět, že pilotáž Středního článku podpory je v terénu velice dobře oceňována. Školy prostě o tu metodickou podporu stojí, jsou rády za pomoc či jasné výklady metodických materiálů a zřizovatelé škol tuto pomoc také vítají,“ uvedl ke zjišťování výsledků pilotáže Středního článku podpory Jan Husák z výzkumného týmu Masarykova ústavu ČVUT.

Projekt s celkovým rozpočtem necelých 890 milionů korun je zaměřen na podporu ředitelů a zřizovatelů škol, přičemž má tři hlavní cíle:

  1. nastavení systému komunikace a metodické podpory pro vedení škol v oblasti řízení organizace a vedení lidí a pro zřizovatele při plnění zřizovatelské role vůči školám
  2. poskytování informací a metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení lidí pro vedení všech škol a školských zařízení a jejich zřizovatele
  3. poskytování individualizované metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení lidí všem mateřským a základním školám a jejich zřizovatelům

Střední článek podpory je doplněním vzdělávacího systému o zásadní strukturní prvek podpory v institucionální oblasti, který se má zasadit o profesionalizaci vedení škol i výkonu role zřizovatelů, o efektivní nastavení vzdělávací soustavy a vytváření rovných podmínek pro vzdělávání, díky čemuž dojde také k naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a ke zvyšování kvality vzdělávání v ČR.

Prezentace k projektu Středního článku podpory i k vyhodnocení jeho pilotáže k využití ZDE a zde: ZDEz.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-zahajilo-projekt-systemove-podpory-reditelu-a