MŠMT spustilo spoty na podporu vědy a vysokých

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  zpestřuje divákům televizní reklamní bloky dvěma novými spoty. Ty je možné aktuálně sledovat  na třech nejsledovanějších televizních stanicích České republiky. Začíná tím část dlouhodobé mediální kampaně  „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“, která je tentokrát zaměřena na prezentaci vědy a vysokého školství, jenž patří mezi klíčové oblasti finanční podpory z operačního programu.

Řízení školy onlineSpot zaměřený na vysoké školství zohledňuje priority Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání  v této oblasti a poukazuje tak na důležitost kvality vzdělání a uplatnitelnost absolventů v novodobé společnosti. „Velmi mě těší, že tento marketingový spot vznikl. Vědění a vzdělání jsou trvalé hodnoty, které otevírají dveře k úspěšnému pracovnímu životu. Nicméně důležitost těchto hodnot je právě v dnešní době nezbytné více než kdykoliv předtím připomínat, třeba právě i prostřednictvím marketingových nástrojů,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Přidaná hodnota moderního vybavení a finanční podpory vědců je ústředním motivem spotu, který je zaměřen na vědu a roli operačního programu  v této oblasti. Spot byl natočen v Centru ALGATECH v Třeboni, které vzniklo díky finanční podpoře z fondů Evropské unie. Jeho vedoucí, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., který ve spotu účinkuje, k tématu dodává: „Vědecké týmy našeho Centra disponují díky podpoře z fondů Evropské unie špičkovou laboratorní technikou. Kvalitní přístrojové vybavení je základem úspěšné vědecko-výzkumné práce, výchovy studentů a spolupráce se zahraničními pracovišti a univerzitami“.

Celou kampaň „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“ provází výhradně autenticita. Spoty byly totiž natočeny ve skutečném prostředí vysoké školy a výzkumného centra, zároveň reflektují priority programu , tedy kvalitní a dostupný výzkum, vývoj a vzdělávání.

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  je pro žadatele připraveno více než 75 miliard korun z fondů Evropské unie.

Spot Vysoké školy: https://www.youtube.com/watch?v=PrwDx-X5csg

Spot Vědec: https://www.youtube.com/watch?v=uvHxIP9NNaQ

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spustilo-spoty-na-podporu-vedy-vysokych-skol