MŠMT opět podpořilo aktivity mladých včetně letních táborů pro děti

Vydáno: 4 minuty čtení

MŠMT i letos finančně podpořilo aktivity dětí a mladých včetně letních táborů pro děti v celkové částce přes 230 milionů korun. Tato podpora směřuje každoročně mládežnickým organizacím na pravidelnou činnost s dětmi a mladým lidmi, jejímž vyvrcholením jsou  letní tábory. Podmínkou pro čerpání dotace na letní tábory je kvalifikace hlavních vedoucích dle požadavků ministerstva.

Letos poskytlo ministerstvo v rámci všech dotačních výzev v oblasti práce s dětmi a mládeží přes 230 milionů korun. Tyto prostředky jdou zejména na celoroční aktivity organizovaných i neorganizovaných dětí a mladých lidí. Některé organizace část této dotace využívají na letní tábory. Ze zkušeností z předchozích let vyplývá, že na tábory organizace vyčleňují cca 5% z poskytovaných dotací. Souvisí to zejména s tím, že velká část vedoucích na táborech tohoto typu jsou dobrovolníci, kteří s dětmi pracují celoročně. Proto tato finanční podpora na tábory směřuje zejména na materiálové náklady. Loni bylo realizováno s využitím dotace MŠMT přes 650 letních táborů.  Kromě pořádání táborů poskytují tyto organizace i rady rodičům, kde hledat další pořadatele táborů v jednotlivých regionech nebo podle čeho poznat dobrý tábor (Infobox), a s dětmi pracují i celoročně, ať už formou kroužků, sportovních aktivit či různých pravidelných zájmových, ale i jednorázových akcí.

„Loni bylo z dotace MŠMT ve výši téměř 200 milionů korun podpořeno přes 200 tisíc dětí a mladých lidí v rámci pravidelných výchovně vzdělávacích aktivit. Další děti byly podpořeny v rámci různých jednorázových aktivit či takzvaných nízkoprahových klubů. V dnešní době je velmi důležité nabídnou dětem a mladým lidem trávení volného času v bezpečném a inspirativním prostředí, pracovat s nimi nejenom po omezenou dobu trvání letního tábora, ale podchytit  jejich zájem dlouhodobě,“ uvedla k podpoře dětí a mládeže ze strany MŠMT ředitelka odboru pro mládeže Simona Marešová a pokračovala: „Naše podpora směruje i na socioekonomicky, zdravotně nebo jinak znevýhodněné děti včetně dětí ukrajinských, které se snažíme podpořit v zapojování do dobře fungujících kolektivů v organizacích dětí a mládeže. Takto podpořených dětí bylo loni přes 50 tisíc,“ dodala ředitelka Marešová.

Největší podíl na počtu zapojených dětí v pravidelné činnosti mají organizace Junák – český skaut, Mladí hasiči či Asociace turistických oddílů mládeže. Kromě samotných dětí podporuje MŠMT i dobrovolnictví a vzdělávání dobrovolníků. V roce 2022 jich bylo přes tyto organizace podpořeno 60 000.

Další oblastí, kterou MŠMT loni podpořilo, byly akce českého předsednictví v Radě EU. Na akcích předsednického tria se s podporou MŠMT významně podílela například Česká rada dětí a mládeže, a to zejména při zapojování mladých lidí do témat a politik týkajících se mládeže v České republice a v Evropské unii. Ve spolupráci s ČRDM se na závěr českého předsednictví uskutečnila v prosinci loňského roku v Bruselu i závěrečná konference k Evropskému roku mládeže „Claim the Future“.

Ve spolupráci s ČRDM a s Ministerstvem zahraničí pokračovalo dále MŠMT po dvouletém utlumení způsobeném pandemií Covid 19 v Programu mladých delegátů do OSN. Tento program umožňuje reprezentaci české mládeže přímo na jednáních OSN, přičemž o ní šíří povědomí prostřednictvím aktivit mladých delegátů v České republice - https://mladiosn.cz/

Finanční podpora MŠMT směřuje každoročně kromě národní rady dětí a mládeže i do krajských rad dětí a mládeže, přičemž v průběhu let 2021 a 2022 vzrostl počet takto podpořených krajských rad z pěti na sedm, další dvě byly nově ustanoveny. V letošním roce bylo v rámci výzvy pro střešní organizace, která zahrnuje právě Českou radu dětí a mládeže a rady dětí a mládeže v jednotlivých krajích podpořeno 11 organizací pracujících s dětmi a mládeží ve výši téměř 27 milionů korun.

Zdroj: MŠMT, https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-opet-podporilo-aktivity-mladych-vcetne-letnich-taboru