MŠMT a MPSV podpoří jazykové vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ve spolupráci s resortem práce a sociálních věcí rozhodlo zjednodušit vyřizování žádostí pro instituce, které se chystají pořádat jazykové kurzy českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny.

„Vytvořili jsme vzorový sylabus, díky kterému budou moci poskytovatelé jazykového vzdělávání připravit vzdělávací programy a požádat o jejich akreditaci. Proces se tak nejen zjednoduší, ale také výrazně urychlí,“ říká ministr školství Petr Gazdík. „Je to důležitý krok k tomu, aby se Ukrajinci mohli rychle naučit základy češtiny potřebné k tomu, aby mohli pracovat. Jazykové kurzy budou následně hrazeny za použití finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost,“ doplňuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Výuka českého jazyka představuje klíč k uplatnění uprchlíků z Ukrajiny na českém trhu práce. Pomůže jim najít zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci. Z průzkumu MPSV mezi zaměstnavateli totiž vyplynulo, že neznalost jazyka je jednou z hlavních překážek pro zapojení cizinců do pracovního trhu. Z poznatků krajských poboček Úřadu práce však plyne nedostatek kapacit poskytovatelů jazykových kurzů.

Zmíněný sylabus obsahuje základní úřadem posuzované náležitosti žádosti jako rozsah kurzu, obsah vzdělávání a požadavky na lektory. Uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce pak mohou úřad požádat o proplacení realizovaných kurzů s touto akreditací. Oba resorty vyzývají vzdělávací instituce, aby se do jazykového vzdělávání ukrajinských uprchlíků zapojily, a využily tak maximálně možností zjednodušené a zrychlené akreditace vzdělávacích kurzů.

Sylaby a více informací o žádosti o akreditaci naleznete na stránkách MŠMT ZDE.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-a-mpsv-podpori-jazykove-vzdelavani-uprchliku-z-ukrajiny