Možnosti vzdělávání žáků se SVP v základní škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Dovolujeme si vás pozvat na webinář Možnosti vzdělávání žáků se SVP v základní škole.

Anotace

Cílem webináře je poskytnout náhled do problematiky zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol.

  • Možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany ŠPZ.
  • Možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Možnosti zařazení žáků se SVP do základního vzdělávání.
  • Vzdělávací programy v rámci ČR. Legislativní rámec vzdělávání dětí se SVP v ČR.

Termín

  1. 3. 2023, 17:00–19:00

Lektorka

Mgr. Lucie Vrbová, pracovnice Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje

Více info a objednávka ZDE

Zdroj: Modrý kruh, z. s.