Ministryně Valachová se ostře ohrazuje proti kritice důsledku novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministryně školství Kateřina Valachová se ostře ohrazuje proti kritice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně novely zákona Ministerstva zdravotnictví, která upravuje nakládání s nebezpečnými látkami ve výuce.

Novela zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví provedená zákonem č. 267/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 způsobila problém školám a školským zařízením. Odstranila ustanovení, které se týká možnosti nezletilých žáků nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé či jako vysoce toxické.

Takto široký zákaz však není z pohledu MŠMT důvodný, ba dokonce je nežádoucí v případě, kdy se nezletilý žák má v souvislosti s těmito látkami vzdělávat.

Ministryně školství Kateřina Valachová důrazně upozorňuje, že od počátku se problém řeší. Ačkoliv ministerstvo školství tento problém nezpůsobilo, má připravené řešení v rámci novely školského zákona, která fakticky převezme rušené ustanovení ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo prováděcí předpis opravit.