Ministryně diskutovala s vedením NRZP ohledně

Vydáno: 3 minuty čtení

Národní rada osob se zdravotním postižením oceňuje opatření MŠMT ČR směřující k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala pozvání vedení Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a diskutovala s nimi jejich pohled na aktuální kroky MŠMT, vzdělávání osob se zdravotním postižením, úroveň veřejné a mediální debaty k tématu společného vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, postavení dětí s diabetem a další důležitá témata, týkající se vzdělávání této skupiny osob.

MŠMTObě strany si uvědomují, že debata týkající se společného vzdělávání je často neobjektivní a zkreslující skutečný smysl a výsledky společného vzdělávání, a proto chtějí tuto diskusi převést do praktické roviny a diskutovat nejen nad nedostatky, které se při zavádění společného vzdělávání také objevují (a nacházejí svůj výraz i v různých deklaratorních mediálních vyjádřeních), ale především poukázat na zásadní přínosy a nezbytnost realizace těchto změn pro kvalitní vzdělávání osob zdravotně postižených.

Dalším významným projednaným bodem byl společný postup při řešení praktického problému, kterým je zajištění speciálních zdravotnických úkonů  u dětí, žáků a studentů v době vyučování,  např. podávání inzulinu u dětí diabetiků. Ministryně Valachová přislíbila, že za tímto účelem iniciuje meziresortní jednání s Ministerstvem zdravotnictví  ČR s cílem řešit urychleně tuto situaci tak, aby tyto úkony mohly být prováděny profesionálním zdravotnickým personálem a zároveň byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Paní ministryně Kateřina Valachová a vedení NRZP ČR se shodly na těchto zásadních bodech:

  1. Společné vzdělávání je přirozenou formou vzdělávání a soužití osob se zdravotním postižení s ostatní populací.
  2. Veškeré vzdělávání má být realizováno tak, aby každý žák mohl dosáhnout svých limitů, které má od přírody.
  3. Každému žáku, hendikepovanému či talentovanému, musí být umožněno postupovat při vzdělávání a osobnostním rozvoji svým tempem a podle své vnitřní síly.
  4. Komunita osob se zdravotním postižením představuje široké spektrum typů zdravotního postižení a každé zdravotní postižení má svoje specifické vzdělávací potřeby a proto vnímá potřebnost existence speciálních škol jako integrální součást vzdělávacího systému.
  5. Začleňování žáků do speciálních škol se musí dít s náležitým citem a smyslem pro míru věcí a v úzké součinnosti s rodiči žáků, pedagogicko - psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry.
  6. Je nezbytné věnovat maximální pozornost výchově pedagogické i rodičovské veřejnosti k pochopení, že děti se zdravotním postižením jsou jako ostatní děti nositeli všech lidských práv a základních svobod a jejich osobnostní rozvoj se má dít na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.
  7. Společně vyjadřují veřejnou podporu práci těch škol a pedagogů, kteří věnují své úsilí rozvoji vzdělávání všech dětí, včetně dětí se zdravotním postižením.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachove-diskutovala-s-vedenim-nrzp

Další aktuality