Ministr Plaga: Úřední verze maturit není správnou cestou

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga nesouhlasí s návrhem, že by se mělo umožnit udělení úřední maturity plošně všem žákům. Maturitní zkouška je certifikační zkouškou uzavírající středoškolské vzdělání, což je v souladu i s vládou schválenou Strategií vzdělávací politiky 2030+.

„Již v lednu, kdy jsme představovali úpravy maturit, jsme jasně řekli, že další možné úpravy budou záviset na vývoji epidemické situace. Vzhledem k tomu, že závažnost situace stále neumožňuje návrat k prezenčnímu vzdělávání, je na místě přistoupit k dalším úpravám. A to zejména s ohledem na další pracovní povinnost žáků vybraných zdravotních a sociálních oborů. Úřední maturita však není správnou a adekvátní cestou,“ říká ministr školství Robert Plaga. S touto pozicí MŠMT souhlasí také Asociace ředitelů gymnázií, Unie školských asociací – CZESHA, Asociace zdravotnických škol, Sdružení učňovských škol, Asociace ředitelů základních škol, Asociace obchodních akademií, Asociace ředitelů hotelových škol, ale také Svaz průmyslu a dopravy a Unie zaměstnavatelských svazů. Za vysoké školy se obdobně vyjádřila také Česká konference rektorů.

Maturitní zkouška je pro každého žáka prvním významnějším výstupem ze vzdělávání, se kterým se setkává ve svém životě. Její nahrazení prostým úředním aktem na základě předchozích studijních výsledků by představovalo nedůvodnou devalvaci role této zkoušky dokládající nejen absolvování středoškolského vzdělání, ale také schopnosti osvojit si potřebné penzum znalostí a dovedností pro její složení.

Úspěšně vykonaná maturitní zkouška je navíc také nezbytným požadavkem pro výkon řady profesí a dokládá zvládnutí odbornosti v požadovaném rozsahu. Navzdory značnému výpadku prezenčního praktického vyučování však nelze tuto součást vzdělávání vypustit a nahradit jí prostým formálním uznáním. Naopak je třeba prodloužit období pro doplnění chybějících praktických dovedností a pro jejich následné ověření zkouškou. Jiný postup by byl nezodpovědný jak vůči žákům samotným, tak vůči jejich budoucím zaměstnavatelům.

Didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky ověřují dosažení nezbytného minima znalostí a dovedností, kterých musí dosáhnout každý absolvent maturitního oboru v základních předmětech, tedy českém jazyce, matematice či cizím jazyce. Školní část dává ředitelům potřebný prostor pro komplexní ověření znalostí a dovedností potřebných pro výkon daného povolání či další studium. Tento účel maturitní zkoušky je nezbytné zachovat i v současné velmi obtížné době. Dlouhodobá nepřítomnost žáků na prezenční výuce je vyvážena uzákoněním povinného distančního vzdělávání, které je nastaveno již od začátku tohoto školního roku. MŠMT trvale poskytuje podporu školám pro distanční vzdělávání. Navíc pro 2. pololetí tohoto školního roku platí, že se mají střední školy soustředit primárně na přípravu na úspěšné složení maturitní zkoušky.

MŠMT dokončuje ve spolupráci se zástupci školských asociací další úpravy maturitní zkoušky v jarním termínu 2021. Jsme připraveni zohlednit aktuální situaci žáků denní formy posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a kteří zároveň plnili nebo i nadále plní nařízenou pracovní povinnost či pomáhali nebo i nadále pomáhají dobrovolně v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo sociální služby.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministr-plaga-uredni-verze-maturit-neni-spravnou-cestou