Mínění o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Poradní výbor pro profesní přípravu zveřejnil koncem roku 2018 materiál zaměřený na budoucnost odborného vzdělávání a přípravy. 

Učinit Evropskou unii v budoucnosti konku­renceschopnou, kohezní a pružnou znamená investovat do lidí, do jejich vzdělávání a přípravy, dovedností, tvořivosti a schopnosti inovovat. Svět práce se vyvíjí rychlým krokem. Měnící se a zvýšená poptávka po kvalifikacích spolu s ekonomickým, demo­grafickým a technologickým vývojem, představují značné úkoly i poskytují příleži­tosti pro inovativní odezvy od systémů OVP. OVP má klíčovou roli ve vybavování lidí počátečními dovednostmi a kvalifikacemi pro vstup na trh práce a v podpoře zvyšování jejich kvalifikace a rekvalifikace v celo-životní perspektivě tak, aby jim umožnila úspěšně zvládat kariérní přechody. OVP navíc poskytuje zásadní příspěvek k osobnímu rozvoji v práci a v životě a posiluje demokratické občanství a evropské hodnoty.

Odborné vzdělávání a příprava neznamená jen to, co děláš dnes, ale i to, co budeš dělat v budoucnosti

Více v přiloženém dokumentu či na webových stránkách www.nuv.cz

 

Zdroj: http://www.nuv.cz/file/4209/