Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT prostřednictvím zveřejněného materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve školách co možná nejsnazší.  

Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky. Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020. Na základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Z těch nejzásadnějších změn je třeba uvést, že novela školského zákona zrušila konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.

Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky.

MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve Vaší škole co možná nejsnazší, zopakujeme fakta, která se nemění, a upozorníme na novinky.

Ke stažení: metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Odkaz na zveřejněnou vyhlášku

 

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich?lang=1&ref=m&source=email