Leadership from the Middle - Vedení ze středu a Michael Fullan

Vydáno: 1 minuta čtení

Nová publikace projektu Partnerství ve vzdělávání 2030+

Níže v příloze si můžete přečíst ukázku textu o středním článku.

Velkou předností a silou Michaela Fullana je, že dokáže kombinovat teoretické poznatky s jejich praktickým ověřováním, díky němuž se opět vrací k teoriím. Touto metodou se stal jedním z významných autorů zabývajících se tématem změny ve vzdělávání. Další zajímavé informace si můžete přečíst v článku časopisu Řízení školy od Mgr. Dany Moree (akademická pracovnice Fakulty humanitních studií UK, lektorka kurzů a seminářů na téma setkávání kultur, spoluzakladatelka Divadla 2na3, která pracuje metodou divadla utlačovaných, editorka portálu www.czechkid.cz).

Profesor Michael Fullan z Kanady byl hlavním řečníkem na konferenci Úspěch pro každého žáka, kterou pořádal online SKAV ve spolupráci s MŠMT, Nadací České spořitelny, Pomáháme školám k úspěchu, EDUin, Velvyslanectvím Kanady v ČR a Centrem současného umění DOX dne 20. 4. 2021. Přečtěte si přepis jeho hlavního vystoupení

Zdroj: SKAV