Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Vydáno: 1 minuta čtení

Všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.  

Hranice úspěšnosti

Hranice úspěšnosti zkoušek v % jsou následující:

Dílčí zkouška konaná formou didaktického testu z předmětu Hranice úspěšnosti
Český jazyk a literatura 44 % 
Cizí jazyk (platí pro všechny cizí jazyky) 44 % 
Český jazyk a literatura (žáci s PUP kategorie SP3)  44 % 
Cizí jazyk (úprava pro žáky s PUP kategorie SP3) 44 % 
Matematika 33 % 
Matematika rozšiřující 33 % 

Hodnocení společné čásit procentuálním vyjádřením úspěšnosti

Český jazyk a literatura a cizí jazyk

Celkové hodnocení:
uspěl(a) – procentuální úspěšnost ≥44 %
neuspěl(a) – procentuální úspěšnost <44 %

Orientační
stupeň
prospěchu
Výborný Chvalitebný Dobrý  Dostatečný Nedostatečný
Procentuální
úspěšnost
>87  >73 a ≤87 >58 a ≤73 ≥44 a ≤58 <44

Matematika a Matematika rozšiřující 

Celkové hodnocení:
uspěl(a) – procentuální úspěšnost ≥33 %
neuspěl(a) – procentuální úspěšnost <33 % 

Orientační
stupeň
prospěchu
Výborný Chvalitebný Dobrý  Dostatečný Nedostatečný
Procentuální
úspěšnost
>85  >67 a ≤85 >49 a ≤67 ≥33 a ≤49 <33

Zdroj: MŠMT; https://www.msmt.cz/file/62299/