Konference Úspěch pro každého žáka jako příležitost sladit své vzdělávací noty

Vydáno: 4 minuty čtení

Již 8. rokem se koná konference Úspěch pro každého žáka, letos s podtitutem Společně to zvládneme

Řízení škol online 

Tato již tradiční akce se systematicky věnuje vzdělávací politice v ČR. Jejím cílem je sezvat v jeden den na jedno místo odborníky z různých úrovní vzdělávacího systému, kterým jde o to, aby každý žák mohl denně ve škole zažívat osobní i společný úspěch a plně rozvíjet svůj potenciál. K této vizi se na webu iniciativy www.uspechzaka.cz otevřeně hlásí osm desítek organizací (od konkrétních škol přes nevládní neziskové organizace po státní instituce). Iniciativa Úspěch pro každého žáka organizuje dvě hlavní akce během roku, jedna je právě konference, o které je i tento článek, a druhou akcí je podzimní Veletrh Úspěch pro každého žáka pro Místní akční plány.

Veletrh se více zaměřuje na praxi a ukázky výuky a metody pedagogické práce, a také se odehrává ve školním prostředí. Konference Úspěch pro každého žáka se zabývá aktuálními tématy vzdělávací politiky, proto také letošní ročník reaguje na přípravu Strategie vzdělávací politiky 2030+ a jejími cíli je diskutovat o tom, jak prohloubit partnerskou spolupráci ve vzdělávání a jak porozumět tomu, co by mohl přinést do vzdělávacího systému střední článek, o kterém se začala v souvislosti s přípravou Strategie 2030+ vést diskuze. Za tímto účelem jsme na konferenci pozvali přední světové odborníky na tuto problematiku, a to generálního ředitele finské Národní agentury pro vzdělávání, Olli-Pekku Heinonena. Národní agentura je Finsku institucí, která sehrává významnou koordinační a podpůrnou roli ve vzdělávání a jezdí se tam inspirovat odborníci z celého světa. Olli-Pekka Heinonen je také bývalým finským ministrem školství (v letech 1994-1999).

Řízení školyDruhým významných řečníkem bude Andrew Hargreaves, který patří mezi největší světové odborníky na téma „střední článek vedení ve vzdělávání“. a konzultuje v tomto směru vládám po celém světě. Je profesorem na Lynch School of Education v Boston College, a působí jako hostující profesor na Univerzitách v Otawě, Hongkongu a Stavangeru. Od roku 2012 do roku 2018 vedl výzkum nejúspěšnějších školských obvodů v kanadském Ontariu. Je autorem konceptu „Leading from the middle“, který ukazuje, že největší dopad na učení dětí a wellbeing mají ty obvody, které mají dostatek autonomie, zdrojů a odborných kapacit pro vedení ředitelů škol a učitelů. A je také spoluautorem konceptu „collaborative professionalism“, který ukazuje, jaké typy spolupráce učitelů jsou efektivní a vedou k lepším vzdělávacím výsledkům dětí. Úzce spolupracuje s profesorem Michaelem Fullanem, který je největším světovým lídrem celosystémových změn vzdělávacích systémů. A společně s Kenem Robinsonem, Pasi Sahlbergem založil The Atlantic Rim Collaborative spojující 9 zemí, které chtějí „společně rozvíjet hodnoty rovnosti, excelence, wellbeingu, inkluze a lidských práv pro všechny žáky v kvalitních a profesionálně vedených systémech“. Vystoupení řečníků budou reflektovány českými odborníky ve vzdělávání a konference by měla podpořit to, že jsme v ČR schopni učit se hledat účinná řešení na existující problémy ve vzdělávání a efektivně na nich spolupracovat.

Tato akce se může být uskutečnit díky tomu, že již 8 let existuje iniciativa Úspěch pro každého žáka, jejímiž zakladateli jsou Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV), MŠMT, Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., EDUin a Centrum současného umění DOX. V roce 2018 se mezi hlavní partnery iniciativy přidala Nadace České spořitelny. Letos je navíc partnerem konference Finské velvyslanectví v ČR. Záštitu nad akcí převzal ministr školství Robert Plaga a vzhledem k tomu, že se iniciativa hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, tak druhou záštitu poskytlo Zastoupení OSN v Praze. Konference Úspěch pro každého žáka proběhne 21. dubna 2020 v multifunčkním sále DOX+ a pokud se zajímáte o vzdělávací politiku, jste na srdečně zváni. Více informací k akci a registrace na www.ucimekvalitne.cz.

Zdroj: Pro časopis Řízení školy Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka