Konání pedagogické rady

Vydáno: 1 minuta čtení

Školský zákon, ani jiný právní předpis neupravuje pravidla konání pedagogických rad.

Rozhodnutí o konání pedagogických rad (časový, organizační, obsahový aspekt pedagogických rad) spadají do řídící kompetence ředitele školy, který odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb [§ 164 odst. 1 písm. a) školského zákona].

Pokud ředitel školy dospěje k závěru, že není účelné organizovat pedagogickou radu ve 3. čtvrtletí školního roku, nebude se pedagogická rada konat.

Současně by však měl ředitel školy využít jiné nástroje k řízení pedagogické práce (např. pokyny k práci třídní učitelů v době mimořádných opatření, předmětových komisí, zajištění zpětné vazby online nástroji).

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.