Kolekce filmů pro školy se rozšiřuje. Učitelé ji mají k dispozici zdarma.

Vydáno: 1 minuta čtení

CinEd (Cinema Education for Youth) je mezinárodní vzdělávací program pro podporu filmové výchovy. Projekt, který poskytuje nabídku pro absolutní komfort pedagogů, pokud se rozhodnou promítat na dnešní dobu tak trochu jiné filmy žákům a studentům přímo na školách.

CinEd nabízí kolekci kvalitních a umělecky hodnotných filmů evropských velikánů, která v současnosti čítá 22 titulů. Specifikem nabídky je pestrost a důraz na artové zaměření. Nabídka filmů se stále rozrůstá. A jde o opravdové filmové poklady, jsou vhodné pro práci s dětmi a mladými diváky všech stupňů škol, žáky ve věku 6–19 let. Kolekce nevylučuje ani filmy dokumentární či experimentální, nechybí krátké němé filmy z počátků kinematografie. Do projektu se už zapojilo přes 3 500 škol z celé Evropy. Nejnovějším filmem v kolekci CinEd je snímek z roku 1974 Strach jíst duše německého režiséra Rainera Wernera Fassbindera. Ke všem filmům jsou k dispozici i propracované výukové materiály.

Více informací na www.cined.cz

 

Zdroj:  www.cined.cz