Ke stávce odborů se nepřipojujeme, stávkovat se má za dlouhodobou rozpočtovou jistotu

Vydáno: 2 minuty čtení

Učitelská platforma

Učitelská platforma se k odborové stávce nepřipojuje. Podle učitelů by stávka neměla být použita kvůli jednomu konkrétnímu navýšení platů pedagogických pracovníků, protože české školství potřebuje dlouhodobou jistotu šesti procent HDP, a nikoli každoroční dohadování. Tato opakovaná licitování pak přispívají k negativnímu a nedůstojnému mediálnímu obrazu učitelské profese. Garance navýšení rozpočtu školství je však práce ministerstva financí, které tímto selhává, ne ministr školství, který se musí pohybovat v mantinelech určených někým jiným.

Učitelská platforma se ke středeční stávce nepřipojuje. Deklarované téma nespokojenosti s postojem vlády k financování školství je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících současný stav českého školství, nikoli však jediným či nejzásadnějším. “Načasování stávky se jeví jako nešťastné v situaci, kdy je současný ministr školství Robert Plaga většinově kladně hodnocen, kdy se daří s rozmyslem revidovat některá dříve učiněná rozhodnutí a jsou nastavovány procesy s výhledem na budoucí koncepční změny,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Podle Učitelské platformy by se měly platy již nyní zvýšit o 15 %, nikoli jen o 10 %. “Musí se zároveň posilovat i odpovědnost ředitelů v odměňování i výběru kolegyň a kolegů. Další navyšování by proto nemělo jít do tarifů, ale do kompetence ředitelů, kteří sami rozhodnou, komu se plat zvýší,” dodává Petra Mazancová.

Učitelská platforma od svého založení usiluje o zlepšení postavení učitelů v České republice a vnímá dlouhodobě přehlíženou frustraci učitelského stavu, proto se někteří členové ke stávce připojí a další budou volit jiný způsob vyjádření občanského postoje. Všichni členové pak budou pokračovat v konkrétních aktivitách směřujících k zlepšování poměrů v českém školství na úrovni, kterou jsou schopni přímo ovlivnit.

 

Zdroj: https://ucitelskaplatforma.cz/index.php/2019/11/03/ucitelska-platforma-ke-stavce-odboru-se-nepripojujeme-stavkovat-se-ma-za-dlouhodobou-rozpoctovou-jistotu/#more-400