Každý týden Speciál pro podporu výuky na dálku všem školám

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství a Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) okamžitě zareagovaly na mimořádnou situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií, kvůli které došlo k uzavření škol, a připravují podporu ředitelům a učitelům pro zajištění výuky jinými než prezenčními formami.

Řízení školyKaždé pondělí přichází do škol a školských zařízení v České republice elektronický informační zpravodaj Speciál pro podporu výuky na dálku.  První číslo našli ředitelé ve svých e-mailech 16. března, nyní pro ně připravujeme již 7. vydání a tato podpora online výuky potrvá až do konce června.

Každé číslo zpravodaje přináší spoustu námětů, inspirace a zdrojů pro distanční výuku a je tematicky zaměřeno na určitou oblast – na jazykové a společné vzdělávání, na podporu dětí/žáků cizinců, na formativní hodnocení, na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Obsahuje také širokou nabídku Webinářů NPI ČR a týdenní podrobný program pořadu vysílaného na ČT 2 UčíTelka pro žáky 1. stupně ZŠ tlumočeného do českého znakového jazyka pro neslyšící včetně odkazů na zdroje a pracovní listy.

Květnová čísla Speciálu budou například věnována formativnímu hodnocení a závěrečnému hodnocení roku, organizaci školního roku do konce pololetí (školní skupiny, hygienické podmínky apod.) a neformálnímu vzdělávání.

Přehled čísel Speciálu pro podporu výuky na dálku.

 

Řízení školyŘízení školy

Zdroj: https://www.nidv.cz/bulletiny; https://www.npicr.cz/webinare