Kariérové poradenství má sloužit všem věkovým skupinám

Vydáno: 4 minuty čtení

Centrum Euroguidance vyhlásilo již 7. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Soutěž usiluje o propagaci kariérového poradenství v České republice. Je otevřená jednorázovým aktivitám, krátkodobým projektům i dlouhodobým službám kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé. Poradenství by totiž mělo být dostupné nejen dětem a mladým lidem postaveným před první kariérní rozhodování, ale i dospělým vracejícím se na trh práce, nezaměstnaným i zaměstnaným, či lidem vstupujícím do důchodového věku. Vítězové soutěže, která se koná ve spolupráci se slovenským Centrem Euroguidance, získávají účast na studijní návštěvě do poradenských institucí ve Velké Británii.Kromě propagace mají možnost získat nové kontakty v oblasti poradenství.

„Národní cena kariérového poradenství se od svého počátku v roce 2009 snaží mapovat dostupné služby kariérového poradenství a propagovat kvalitní projekty mezi veřejností i na mezinárodní půdě. O tom, že se to daří, svědčí celá řada oceněných projektů,“ uvedla za organizátory soutěže Ing. Jitka Morčušová.

V loňském roce to bylo Gymnázium Jihlava za příkladné služby poskytované klientům či Centrum vzdělávání všem zřizované Jihomoravským krajem k rozvoji konkurenceschopnosti a zvýšení zájmu obyvatel kraje o celoživotní vzdělávání, které získalo cenu za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství široké veřejnosti. Kariérní centrum Masarykovy univerzity ocenila odborná porota tři roky po sobě.

Myslím si, že ve školství pracuje mnoho šikovných kolegů, kteří vykonávají každodenní mravenčí práci. Neměli by se bát pochlubit se tím, co dělají, co mnohdy považují za samozřejmost, ale ono to ve skutečnosti tak samozřejmé není. Současně se jejich činnost může stát inspirací pro jiné,“ říká o výhře v soutěži oceněná výchovná poradkyně Mgr. Lenka Fasorová z Gymnázia Jihlava.

Mezi výherci byli i zástupci Úřadu práce, konkrétně z krajské pobočky Ostrava – kontaktního pracoviště Frýdek-Místek, ocenění v letech 2009 a 2011. Cenu si odnesla rovněž řada neziskových organizací, které realizují kariérové poradenství pro různé cílové skupiny: IQ Roma Servis, Asistence, Šance na vzdělání, Aperio, Tichý svět a řada dalších. V neposlední řadě je nutné zmínit webový portál psychologa Dalibora Špoka EtLabora.cz či publikaci Evropské kontaktní skupiny Navigace světem práce.

Vzhledem k měnícím se potřebám trhu práce se kariérové poradenství stává stále významnější službou, podporující lidi, aby si našli své uplatnění ve společnosti, zorientovali se ve vzdělávací nabídce i ve světě práce.

Uzávěrka letošní soutěže je 10. června 2015. Slavnostní vyhlášení proběhne v září tohoto roku. Národní cena kariérového poradenství se tradičně koná pod záštitou Národního poradenského fóra. Informace o všech předešlých ročnících jsou dostupné na webových stránkách www.euroguidance.cz.  

Centrum Euroguidance působící při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě podporující poradenství. Centrum Euroguidance se svými aktivitami snaží podporovat rozvoj kariérového poradenství u nás a organizovat akce, které zviditelní příklady dobré praxe v této oblasti. Zároveň přináší do praxe inovativní přístupy a metody vhodné pro kariérové poradce ze zahraničí a přispívá ke sdílení mezinárodních zkušeností. Podrobný přehled o aktivitách Centra můžete nalézt na webových stránkách www.euroguidance.cz. Jedná se především o vydávání a překlady odborných publikací, realizaci průzkumů, účast na řadě konferencí a diskusí a organizaci mezinárodních seminářů. Důležitou součástí činností Centra je spolupráce s organizacemi napříč poradenským spektrem a vytváření spolupracující sítě odborníků.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která plní úkoly vyplývající ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. DZS též v České republice plní funkci jediné národní agentury, která implementuje evropský vzdělávací program Erasmus+. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.