Jsme na dobré cestě, novela zákona nás může vrátit o desetiletí zpět, varují odborníci ze speciálněpedagogických center

Vydáno: 3 minuty čtení

Skupina odborníků a praktiků, kteří se dlouhodobě zabývají oblastí vzdělávání žáků se speciálními potřebami, varuje před přijetím novely školského zákona, která mimo jiné výrazně mění podmínky pro fungování asistentů pedagoga. Novela, která nyní po připomínkovém řízení míří do projednání ve Sněmovně, může podle kritiků vrátit české školství v této oblasti o desetiletí zpět.

Proti změně zákona podepsalo petici již téměř tisíc odborníků z řad vědců, pedagogů, sociálních pracovníků a rodičů. Žádají, aby ministerstvo školství novelu stáhlo a připravilo ji ve spolupráci s odborníky a s ohledem na aktuální situaci znovu.

Podle navrhovaného znění novely by z některých, zejména menších škol, mohli zmizet asistenti pedagogů a tím by se zhroutil řadu let budovaný systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prakticky hrozí, že žáci, kteří jsou dnes i díky asistentům integrování do výuky v běžných školách, by po letech opět mohli končit ve speciálních vzdělávacích zařízeních. Ta jsou ovšem přeplněná k prasknutí,“ upozornil předseda Asociace pracovníků speciálněpedagogických center (APSPC) Petr Petráš.

Předseda vysvětlil, že dodnes nejsou zpracována jasná kritéria, která by stanovila podmínky a rozdělila žáky podle jejich speciálních potřeb, na které jsou navázány konkrétní peníze a konkrétní místa asistentů. Bez jasné koncepce tak nekoordinovaně roste počet asistentů pedagogů a ministerstvo na to chce reagovat plošným opatřením. Chtějí vylít vaničku i s dítětem. Místo toho, aby počet asistentů reagoval na počet žáků se speciálními potřebami, tak vzniká koncept, kdy asistenti mají být na všech školách podle počtu žáků a tříd. Takže mohou být na jedné straně tam, kde takový žák není ani jeden, a na druhou stranu menší škola s pěti takovými žáky bude bez asistenta,“ doplňuje Eva Čadová, jednatelka Asociace pracovníků SPC ČR.

To může vést k tomu, že integrovaní žáci ztratí své průvodce výukou a školním prostředím, budou narušovat výuku i vztahy se spolužáky a učitelé nebudou mít šanci uřídit celou třídu a zvládnout osnovy. Hrozí, že následně poroste tlak, aby takoví žáci skončili ve speciálních školách. Ty na to ovšem nemají kapacity a řada dětí tam vůbec nepatří. Odborníci varují také před narušením vztahů v dětských kolektivech a vztahů mezi žáky, rodiči a učiteli.

Petráš také upozornil na fakt, že úředníci navíc nezohledňují situaci, kdy po koronavirové pandemii a mnohaměsíční izolaci prudce stoupá počet žáků s psychickými problémy, pro které může být právě výuka s asistenty účinnou formou přizpůsobení se standardnímu školnímu režimu. „Tady to není o nějakém dělení my a oni, to jsou všechno naše děti, jen některé třeba neměly tolik štěstí jako jejich spolužáci,“ popisuje jednatelka.

Asociace navrhuje novelu školského zákona v současné situaci vůbec neprojednávat. Spolu s dalšími odborníky a s podporou MŠMT chce zahájit práce na standardizovaném manuálu posuzování speciálních vzdělávacích potřeb neboli stanovení pravidel, které povedou k zastavení nekontrolovanému nárůstu asistentů pedagogů. Chce také sjednotit metodiku pro diagnostiku a navrhování podpůrných opatření ze strany školských poradenských zařízení podle mezinárodně respektovaného diagnostického systému.

Odkaz na stanovisko zde.

Kontaktní osoba:

PaedDr. Petr Petráš, předseda Asociace pracovníků SPC ČR a ředitel Mateřské školy, základní školy, praktické školy a dětského domova Kyjov

tel. 777 121 369, petras.sokol@seznam.cz

Zdroj: TZ Asociace pracovníků speciálně pedagogických center