Je možné zničehonic odvolat populárního a koncepčního ministra?

Vydáno: 3 minuty čtení

Spekulace o odvolání ministra školství rozvířily veřejnou diskusi a současně vyvolaly nezvykle silnou vlnu podpory pro setrvání Roberta Plagy ve funkci. V tuto chvíli už máme oficiální vyjádření potvrzující, že se žádné personální změny na Ministerstvu školství nechystají.

Za ministra se postavili rektoři (https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/169-zasedani-predsednictva-ckr) stejně jako další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ještě včera vydalo 12 signatářů výzvu, ve které označují odvolání ministra za nezodpovědný krok: https://skav.cz/vyzva-proti-odvolani-ministra-skolstvi-roberta-plagy/.

Jeden ze signatářů, Učitelská platforma, ve své TZ uvádí, že podle pedagogů se Robert Plaga snažil během pandemie najít rozumná řešení pro školství a jeho odvolání týden před návratem žáků do škol způsobí chaos: https://www.ucitelskaplatforma.cz/2021/04/06/ucitele-odvolani-roberta-plagy-by-bylo-chybou-ktera-podpori-chaos/.

Asociace ředitelů základních škol poslala premiérovi otevřený dopis odmítající změnu na ministerském postu: „… je odborníkem, který vede resort s rozvahou, koncepčně, na odborné bázi a během jeho působení na Ministerstvu školství se začaly řešit nejpalčivější problémy českého školství počínaje podfinancováním škol a konče absencí dlouhodobé strategie řízení resortu. MŠMT podpořilo realizaci mnoha pozitivních změn ve školství.“

Otevřený dopis vyzývající premiéra, aby neodvolával ministra, odeslali také senátoři s naléhavým apelem: „Vzhledem k tomu, že jistě i vy podporujete snahu o rychlý návrat žáků do škol, by odvolání ministra školství, který se dlouhodobě snaží o totéž, zcela postrádalo smysl.“ https://www.facebook.com/drahosjiri/

Přibývají také podpisy pod peticí za setrvání ministra ve funkci, mezi důvody pro připojení podpisu se můžete dočíst např. „Podepisuji, protože potřebuji klid pro svoji práci, zvláště v této nelehké době. Pana Plagy si vážím nejen proto, že se po dlouhé době nestydím za svého ministra. Také proto, že je to odvážný, vzdělaný, kultivovaný a empatický člověk.“ https://www.petice.com/petice_za_setrvani_ing_roberta_plagy_phd_ve_funkci_ministra_kolstvi_mladee_a_tlovychovy

„Robert Plaga ve srovnání se svými předchůdci odvádí nadprůměrně dobrou práci. Chtěli bychom vyzdvihnout zejména vznik Strategie 2030+, která určila směr pro tolik potřebnou modernizaci českého školství.“ Dočtete se ve vyjádření Učitele naživo. https://www.ucitelnazivo.cz/blog/vyjadreni-ke-spekulacim-o-odvolani-ministra-plagy

Také Sdružení soukromých škol vyjádřilo ministrovi podporu a předseda sdružení, V. Kolder, pochválil úspěšnou a smysluplnou spolupráci.

V komentářích se hodnotí pozitivně nejen profesní stránka současného ministra, ale také jeho lidské kvality – otevřený, slušný, důvěryhodný, zaznívá velmi často. Spolu s babičkou Boženy Němcové je nutno konstatovat, že „Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.“, avšak síla podpory, která je současnému ministrovi projevována, svědčí o tom, že současnou nelehkou situaci zvládá a personální tanečky nejsou namístě.

Naďa Eretová,
šéfredaktorka redakce Řízení školy

Zdroj: Redakce Řízení školy