Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol?

Vydáno: 3 minuty čtení

Během jarního uzavření škol provedl Člověk v tísni kvalitativní telefonický průzkum mezi asistenty pedagoga, se kterými dlouhodobě spolupracuje, o jejich zapojení do distančního vzdělávání. Zjistili jsme, že praxe jednotlivých škol se významně lišila. Na tento průzkum navazujeme hloubkovým šetřením, které jsme připravili ve spolupráci s dalšími experty.  

Role asistentek a asistentů pedagoga byla během jarního lockdownu různorodá, a zatímco někde se na výuce aktivně podílely, jinde zůstaly asistentky zcela bez informací a kontaktu se školou. Cílem aktuálního šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Výsledky šetření chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů pedagoga a školních asistentů v českém vzdělávacím systému. 

Asistent pedagoga patří společně s tzv. pedagogickou intervencí mezi dvě podpůrná opatření, která jsou pedagogicko – psychologickými poradnami předepisována nejčastěji. Vzhledem k aktuálnímu návrhu novely tzv. inkluzivní vyhlášky, který významně zužuje skupinu dětí, které by měly mít na asistenty pedagoga do budoucna nárok, považujeme za důležité, vnést do debaty o jejich roli zkušenosti a podněty přímo od nich. Proti návrhu novely vyhlášky č. 27/ 2016 Sb. se vyjádřila řada odborníků a pedagogů, která jej považuje za v rozporu s jedním z pilířů Strategie 2030 +, kterým je snižování nerovností v českém vzdělávacím systému.  

„Již z telefonického šetření mezi asistenty pedagoga vyplynulo, že jsou nepostradatelnou součástí vzdělávacího systému. Jednalo se o intenzivní podporu dětí nejen v on-line prostoru, ale nejvíce o podporu dětí, které byly off-line,“ řekla Alexandra Petrů, metodička vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni.  Byly to podle jejích slov děti nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i děti se zdravotním znevýhodněním (např. děti s mentálním postižením, děti s ADHD), pro které bylo problematické se v online prostředí zorientovat a připojit se plnohodnotně k distanční výuce.

„Některé činnosti a role asistentů byly natolik důležité, že bychom je chtěli ověřit na větším vzorku asistentů a potvrdit jejich místo ve vzdělávacím systému a formulovat doporučení pro budoucí vývoj této pozice. Například oblast spolupráce s rodinou se ukazovala a ukazuje jako klíčová. Asistenti byly v některých případech jediní, kdo s rodinou během distančního vzdělávání spolupracoval a řešil tak nejen vzdělávání, ale i jiné obtížné situace, například ztrátu zaměstnání rodičů dítěte,“ dodává Alexandra Petrů.

První výstupy z šetření, které probíhá do 30. září, budou představeny na online konferenci S asistenty k lepší škole, která se bude konat 20. října.

Dotazník pro asistenty pedagoga a školní asistenty je možné vyplňovat do 30. září 2020.

Zdroj: Tisková zpráva Varianty spol. Člověk v tísni, o. p. s.

Další aktuality