Jak probíhá návrat žáků do škol?

Vydáno: 2 minuty čtení

Myslí škola především jejich adaptaci, nebo se dohání učivo, testují se znalosti a zkouší se?

Doporučení MŠMT zní jasně:

"Součástí adaptačního období mohou být vedle adaptačních aktivit i vzdělávací činnosti, je však vhodné zaměřit je spíše na opakování a shrnování a dát žákům dostatečný prostor k tomu, aby si sami v bezpečném prostředí ověřili své znalosti dovednosti (autoevaluace), např. prostřednictvím skupinové práce, vzájemného učení, vhodných digitálních nástrojů, které znají z distanční výuky (zábavné nehodnocené kvízy, únikové hry atp.), či pomocí učebních pomůcek, které umožňují žákům pracovat s chybou. Je vhodné dát žákům prostor pro to, aby sdělili, který vzdělávací obsah potřebují dovysvětlit nebo dodatečně procvičit."

"Minimálně v průběhu prvního adaptačního týdne by měla platit zásada, že žáci nejsou ústně ani písemně zkoušeni, neprobíhá známkování ani jiná forma sumativního hodnocení a nejsou zadávány domácí úkoly. Doporučujeme však tuto zásadu aplikovat optimálně 2-3 týdny."

Více zde: Pedagogická doporučení k návratu do škol či Pedagogická doporučení k návratu do ZUŠ

Mohl by se hodit také inspirativní bucket list, který pro své kolegyně a kolegy připravil Ondřej Lněnička, ředitel ZŠ profesora Švejcara z Prahy 12.

Zdroj: ZŠ profesora Švejcara, Praha 12