Jak je to s poradami během koronaviru?

Vydáno: 2 minuty čtení

Osobně, na dálku, nebo kombinovaně

O tom, jak děti do školy smí nebo nesmí, máme celkem jasno. Vláda prostřednictvím krizových opatření rozhoduje, které ročníky do školy chodí a které se učí doma. O učitelích a tom, kde mají pracovat, však krizová opatření mlčí. A tak se stává, že porady koná každá škola jinak. Některá pouze distančně obdobně jako online výuku, některá dávají učitelům na výběr, zda chtějí přijít do školy nebo se účastnit na dálku, a některá razí tvrdou linii povinné osobní účasti učitelů na poradě.

Jak to ale je? Mohou, musí nebo se nesmí konat porady v budově školy?

Odpověď není úplně jednoduchá, ale zjednodušeně – záleží jak kdy. Jelikož učitelé nemají zvláštní úpravu docházky do školy jako samotní žáci, řídí se stejnými pravidly jako ostatní zaměstnanci. Za běžného necovidového režimu platí, že výkon práce z domova, tedy i účast na poradě online, je možná pouze tehdy, pokud je tak mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodnuto. Za normálních okolností se může ředitel s učitelem domluvit, že se bude učitel porady účastnit distančně. Stejně tak ale za normálních okolností může ředitel trvat na osobní účasti pedagogů. Jenže teď v normálních okolnostech nejsme. A místo výkonu práce upravuje Usnesení vlády České republiky ze dne 22. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření, kterým vláda od období 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 omezila volný pohyb osob.

Co Vláda v tomto opatření nařídila? A dokdy toto usnesení prodlouženo? Odpověď na tyto otázky naleznete v Pracovní situaci Řízení školy online. Tato pracovní situace je k dispozici všem předplatitelům webové aplikace ve verzi Profesor, Akademik, Mentor Plus či Mentor. Přečíst si ji také můžete v rámci 30denní zkušební verze. Stačí se zaregistrovat na www.rizeniskoly.cz/registrace.

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/osobne-na-dalku-nebo-kombinovane-jak-je-to-s-poradami-behem-koronaviru.zs-1181.html; Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o