Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici níže.

Žádosti o přezkoumání zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu, v případě kraje Hlavní město Praha pak Magistrátu hlavního města Prahy, na formuláři k tomu určeném. Formulář žádosti o přezkoumání profilových zkoušek je k dispozici ZDE.

Přílohy:

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/informace-msmt-k-zadostem-o-prezkoumani-maturitni-zkousky-9