I na střední škole je možné dělat vědu

Vydáno: 5 minut čtení

Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti vytvořit na poli odborné práce

Důkazem toho, že i na střední škole je možné tzv. dělat vědu, je 41. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se bude konat ve dnech 14. až 16. června v Opavě. Své projekty na ní představí téměř 300 autorů více než 270 soutěžních prací z celé České republiky. Soutěžící prošli zpravidla školními, okresními a krajskými koly a ti nejlepší postoupili do opavského finále. Hostitelské úlohy se ujalo Mendelovo gymnázium, které ke spolupráci přizvalo Slezskou univerzitu v Opavě. Pořádání soutěže významně podpořil Moravskoslezský kraj, ve kterém se celostátní přehlídka SOČ koná již podruhé. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím gestorem je Národní institut pro další vzdělávání.

Záštity nad letošním ročníkem převzali hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., primátor statutárního města Opavy Ing. Tomáš Navrátil, předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., a další představitelé akademické sféry. V porotách zasedne 90 odborníků z vysokých, středních a dalších typů škol, odborných a vědeckých institucí.

Řízení školy onineV pátek 14. června odpoledne přijedou do Opavy vítězové krajských přehlídek SOČ, kteří zde budou v sobotu 15. června obhajovat své soutěžní práce v 18 oborech, zahrnujících celou škálu vědních oblastí od přírodovědných přes technické po humanitní a společenskovědní.  Obor a téma práce si studenti volí sami, zcela svobodně na základě svého zájmu.Origami geometrie, Objev nové proměnné hvězdy, Záhada jednorohých chameleonů střední Afriky, Cenové války autobusových a železničních dopravců, Digitální demence, Vulgarity v politice, Jak ukrýt tajná data v obrázku– to jsou příklady některých z 270 soutěžních prací, které budou prezentovány a hodnoceny v rámci celostátní přehlídky SOČ.

V neděli 16. června ve 13.30 hodin budou v sále kina Mír (Kolářská 5) vyhlášeny výsledky soutěže a v každém z 18 soutěžních oborů předány ceny laureátům a dalším úspěšným autorům soutěžních prací SOČ 2019. Nejlepší autory samostatných prací navrhnou předsedové odborných porot na navazující zahraniční soutěže na třech kontinentech – v USA, Číně a v Evropě, na nichž naši studenti přes obrovskou mezinárodní konkurenci získávají téměř každoročně ocenění.

Jen v soutěži Intel ISEF, která je považována za nejprestižnější středoškolskou badatelskou soutěž na světě a každoročně se jí účastní autoři více než 1800 projektů z 80 zemí, jsme získali za uplynulých 22 let celkem 25 hlavních a zvláštních cen. Z arizonského Phoenixu, kde se v květnu konal letošní ročník soutěže, přivezla česká delegace SOČ hned dvě třetí hlavní ceny, což je obrovský úspěch. Dvě zlaté a stříbrnou medaili přivezli reprezentanti SOČ a Amavet letos v dubnu z další soutěže vědeckých prací, která se konala v Pekingu. Čínské soutěže vědeckých prací BYSCC se Česká republika účastní od roku 2014 díky spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností. Na další zahraniční soutěžní a nesoutěžní aktivity vyjíždějí studenti o prázdninách a hned v září se koná nejprestižnější evropská vědecká soutěž EUCYS.

Do Opavy jsme pozvali již tradičně studenty ze Slovenska a naopak Češi se v dubnu účastnili slovenské celostátní SOČ v Košicích. Opakovaně se celostátní SOČ účastní hosté z Číny – tři studenti, kteří budou prezentovat své projekty, a jejich pedagogové. Loňská premiéra této spolupráce měla dobrou odezvu u soutěžících i porotců. Nabízí zajímavé srovnání českých a čínských soutěžících.

Celostátní přehlídka 41. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost bude slavnostně zahájena v pátek 14. června 2019 v 17.00 hodin v kině Mír v Opavě. Rádi vás uvítáme na veřejných obhajobách soutěžních prací v budově Mendelova gymnázia a Slezské univerzity v Opavě a rovněž na odpolední prezentaci prací formou posterů v prostorách gymnázia, která bude příležitostí pro žáky základních a středních škol, ale i pro veřejnost seznámit se s projekty studentů z 18 soutěžních oborů.

Vážení přátelé v redakcích, děkujeme, že věnujete této problematice svoji pozornost a rádi vám poskytneme všechny další dostupné informace. Soutěž a celostátní přehlídka mají samostatné webové stránky www.soc.cz.

Další informace jsou k dispozici na stránce školy https://www.mgo.opava.cz/.

Výsledky 41. celostátní přehlídky budou k dispozici po vyhlášení v neděli 16. června (brožurka s oficiální výsledkovou listinou) nebo v elektronické podobě na webových stránkách soutěže a hostitelské školy.

Řízení školy online