Horší dvojkou se oznámkovali budoucí pedagogové ze znalostí práce s moderními digitálními technologiemi

Vydáno: 5 minut čtení

Se zapojením moderních technologií do výuky souhlasí 93 procent budoucích učitelek a učitelů, kteří na začátku letošního akademického roku odpovídali v dotazníkovém šetření. To realizovala nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) mezi studenty pedagogických fakult Univerzity Hradec Králové, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ty jsou zapojeny do projektu Škola dotykem UNIVERZITA, který realizuje EDULAB ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. V průzkumu odpovídalo 228 studentů.

U počítače či tabletu tráví více než čtyři hodiny denně 51 procent dotázaných. Dvě až tři hodiny 29 procent, nejvýše dvě hodiny 17 procent a jen tři procenta méně než hodinu. Na otázku, které dovednosti považují za potřebné, uvedlo 97 procent na prvním místě komunikaci prostřednictvím e-mailů a pak následuje tvorba prezentací, vyhledávání informací a jejich zpracování a vyhodnocování a tvorba digitálních vzdělávacích materiálů pro interaktivní tabule a tablety.

„V České republice je 37 fakult, které připravují budoucí učitele. My bychom postupně rádi navázali spolupráci se všemi, které budou mít zájem. Moderní technologie, digitální vzdělávací obsah a inovativní způsoby výuky do vzdělávacího systému patří. Pro studenty jsme uspořádali desítky workshopů a zájem z jejich strany je obrovský. Pokud chceme učitele a školy 21. století, je potřeba začít již na univerzitě,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Dosud se využívání moderních technologií ve výuce v rámci studia věnovalo 52 procent respondentů příležitostně, 38 procent často, pouhých šest procent stále a čtyři procenta nikdy. Drtivá většina považuje za přínosné naučit se více. V dotaznících studenti uvedli, že od projektu očekávají nové zkušenosti, informace a dovednosti. Dále, že získají zajímavé náměty a především inspiraci pro svou práci.

Projekt Škola dotykem UNIVERZITA je jedním z projektů, v rámci kterého realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř aktivity a činnosti v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se naplňovat její cíle. K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování digitálních technologií do výuky.

„Projekt Škola dotykem UNIVERZITA je logickým krokem směrem k propojování základního, středního a vysokého školství, kterého středobodem je učitel. Realita výzkumného projektu Škola dotykem ukázala, že učitelé - praktikující i ti budoucí - jsou klíčem k pozitivní změně ve školství. Projektem UNIVERZITA naplňujeme hned dvě z našich hlavních CSR priorit: modernizaci vzdělávání zaváděním a efektivním využíváním technologií, a také pomoc budoucím učitelům s lepším uplatněním moderních přístupů v jejich budoucí učitelské kariéře. Vysoký zájem studentů zapojených univerzit o pořádané workshopy je důkazem toho, že téma moderních technologií je nejenom aktuální, ale také pořád nevyčerpané s prostorem pro zapojování jak veřejného, tak i soukromého sektoru,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

O projektu Škola dotykem

Projekt Škola dotykem byl postupně rozšířen o navazující projekty Škola dotykem AKADEMIE, Škola dotykem UNIVERZITA a Škola dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol a 3 univerzity. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici tablety, interaktivní obrazovky a další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř

Projekt Škola dotykem byl postupně rozšířen o navazující projekty Škola dotykem AKADEMIE, Škola dotykem UNIVERZITA a Škola dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol a 3 univerzity. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici tablety, interaktivní obrazovky a další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.:EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií a pomůcek na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, lékařského vybavení, síťových systémů, polovodičů a LED řešení. Novinky naleznete v Samsung Newsroom na stránkách news.samsung.com.

Pro více informací kontaktujte: