Garance místa v mateřské škole už od září 2017

Vydáno: 1 minuta čtení

Novela školského zákona přináší kromě jiného povinnost obcím určit spádové oblasti pro mateřské školy. To má rodičům čtyřletých dětí zajistit od 1. září 2017 místo v mateřské škole minimálně v místě jejich bydliště. Rodiče mají samozřejmě stále možnost přihlásit své dítě do jakékoli jiné mateřské školy. O přijetí dítěte, tak jako doposud, rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Novela školského zákona pak zajistí od roku 2018 také místo v mateřské škole pro děti tříleté a od roku 2020 dětem dvouletým. Rodiče tak budou mít jistotu, že jejich děti budou do mateřských škol přijaty.  

„Nárok na umístění dětí v mateřské škole ale neznamená, že všechny děti budou do spádové mateřské školy také docházet. Stále bude na rozhodnutí rodičů pro jaké zařízení se rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiné spádové oblasti,“ vysvětluje ministryně školství Kateřina Valachová.

Z analýzy MŠMT vyplývá, že v drtivé většině okresů České republiky budou kapacity mateřských škol v následujících letech pro docházku dětí od dvou let až do věku zahájení povinné školní docházky dostačující. Mimo jiné tomu pomáhá program MŠMT na zvyšování kapacit míst v mateřských školách.   

Více zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-ke-zrizovani-skolskych-obvodu-pro-ms

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/garance-mista-v-materske-skole-uz-od-zari-2017