Festival bezpečného internetu

Vydáno: 2 minuty čtení

Festival bezpečného internetu je série podzimních konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích akcí napříč republikou, kterou jako celek koordinuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

KISK se k této akci připojuje třemi online semináři, kterých se můžete zúčastnit ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 9:00.

Učíme informační bezpečnost(i)

Webinář představí škálu kurzů informační bezpečnosti pro různé cílové skupiny, na jejichž vzniku se lektorka v posledních letech podílela, a jak jich účastníci webináře mohou sami využít jako studující nebo lektoři (učitelé). Na základě zkušeností z tvorby, realizace a zpětné vazby na tyto výukové aktivity představí lektorka specifika pro různá pojetí i cílové skupiny a na závěr položí otázku, zda tedy lze hovořit o jedné informační bezpečnosti, nebo přemýšlet nad tímto pojmem v množném čísle. 

Informační chudoba jako bezpečnostní hrozba?

Webinář se zaměří na problematiku nízké míry informační gramotnosti u vybraných částí populace jako na problém pro existenci moderního liberálního demokratického státu. Pokusí se zmapovat aspekty problematiky a ukázat možnosti alespoň částečného řešení tohoto fenoménu.

Informační gramotnost – kompetence pro bezpečnou každodennost  

Webinář reflektuje informační gramotnost jako jedno z klíčových témat vzdělávací politiky. Jak lze práci s informacemi rozvíjet v místně zakotvených aktivitách? Jakou roli má spolupráce škol a knihoven? Lektorka představí edukační a metodické nástroje rozvoje informační gramotnosti, jejichž vzniku, aplikaci i evaluaci napříč primárním i sekundárním vzděláváním se dlouhodobě věnuje.  

Více informací

Zdroj: https://kisk.phil.muni.cz/aktualne/festival-bezpecneho-internetu-2020