EUROSTUDENT VI – jeden cizí jazyk je samozřejmostí

Vydáno: 2 minuty čtení

Expertní tým vedený docentem Jakubem Fischerem prezentoval v pátek odpoledne 14. října na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze výsledky celorepublikového šetření postojů a životních podmínek EUROSTUDENT VI.  Šetření například ukázalo, že dvě třetiny studentů českých vysokých škol hodnotí své šance na národním pracovním trhu pozitivně, ale zároveň bez práce by si nemohl dovolit studovat přibližně každý šestý prezenční student. Pozitivní je také zjištění, že téměř všichni studenti ovládají alespoň jeden cizí jazyk, přičemž přes polovinu studentů ovládá dva cizí jazyky.

Jedná se o velmi rozsáhlé šetření, které se koná v 28 zemích v Evropě. Toto rozsáhlé šetření se zaměřuje na pět hlavních klíčových oblastí týkajících se vstupu na vysoké školy, podmínek přijetí a typu studované školy. Dále jsme sledovali vztah ke škole, životní podmínky, tzn. například způsob bydlení, časovou vytíženost prací a studiem. Další otázky se týkaly zahraničních mobilit a speciální pasáž je věnována studentům se zdravotním znevýhodněním,“ řekl v úvodu své prezentace Jakub Fišer, a zároveň vyjádřil poděkování všem studentům, kteří se šetření zúčastnili.

Jednalo se o šestou vlnu mezinárodního šetření. Toto šetření postojů a životních podmínek vysokoškolských studentů probíhalo v řadě evropských zemí a stejně jako v předchozích vlnách se k němu připojila i Česká republika. Na základě získaných odpovědí bylo možné zjistit aktuální postoje a životní podmínky studentů studujících na vysokých školách v České republice v bakalářských a magisterských studijních programech. Národní šetření probíhalo na jaře 2016 a zapojili se do něj studenti z více než 40 veřejných a soukromých vysokých škol v ČR.  

Další zjištění naleznete v závěrečné zprávě, která je k dispozici pod tímto odkazem:http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyzy

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/eurostudent-vi-jeden-cizi-jazyk-je-samozrejmosti