Efektivní komunikace: učitelé, teenageři a jejich rodiče

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozjívený extrovert, který vyhledává pozornost? Zadumaný introvert, který nespolupracuje? Jak se přiblížit různým typům osobností, jak k nim přistupovat v kolektivu, jaké prostředí a slova volit ve snaze o porozumění? V 34. podcastu Zapojme všechny si nad tématem vztah dítěte a učitele povídáme se Zuzanou Smithovou, komunikační koučkou, která pomáhá dospělým najít společnou řeč s dospívajícími. Druhý díl podcastu Zapojme všechny je určen zejména rodičům, kteří chtějí aktivně řešit problémy svých dětí teenagerů ve škole.

Vazbu mezi učitelem a žákem Smithová vnímá jako zásadní prvek při budování pozitivního klimatu třídy. Učiteli totiž nestačí jen dobře učit, potřebuje, aby žáci učivo přijímali a něco si z výuky odnesli. Aby se dospívající žáci nestavěli do opozice a byli přístupní, je zapotřebí vytvořit sociální vazbu. Vztah žáka ke školnímu předmětu a výuce totiž silně koresponduje se vztahem k samotnému učiteli. Jak tento vztah nastavit a jak komunikaci otevřít?

Věděli jste, že některá slova komunikaci velmi rychle zavírají? V podcastu zjistíte, čím se dají nahradit. A hlavně, proč se snažit porozumět chování žáků, které ztěžuje výuku a proč v hodině věnovat několik minut společnému sdílení? Ani jedno totiž není na úkor učiva a pochopení látky, právě naopak.

Dotkneme se také témat, jako je odměňovaní a motivace tak, aby byla udržitelná a fungovala. Také probereme možnost pro odvážné, získávání zpětné vazby od samotných žáků. Jak nastavit hypotetický dotazník, jaké otázky pokládat a co můžeme očekávat? A v neposlední řadě se zastavíme u zajímavého tématu „vtipný učitel“. Je sarkasmus a ironie tou nejšťastnější volbou pro komunikaci s žáky v období puberty?

Ve druhém díle podcastu radí Zuzana Smithová rodičům, kteří potřebují komunikovat a vyřešit problémy svých teenagerů s učiteli. Jak přistoupit ke komunikaci s učitelem probírá v jednotlivých krocích a ukazuje i možné scénáře vývoje. Získáme také praktické tipy pro práci s emocemi.

Školní prostředí je tavícím kotlíkem idejí, a také emocí. V citlivém období puberty se žákům nemusí dařit orientovat v mezilidských vztazích a správně řešit konflikty. Všimneme-li si změn chování nebo u nás dítě přímo hledá podporu, jak můžeme do situace ve škole ideálně vstoupit? Jak na efektivní pomoc beze strachu, že napácháme víc škody než užitku?

Problémy je dobré řešit zavčasu, aby se nekumulovala frustrace a negativní emoce na žádné straně. Jako první krok vidí Smithová přípravu na schůzku s učitelem. Do té bychom neměli opomenout začlenit samotné dítě. Informovat jej, vyslechnout a ujistit, že otevření problému má pomoci, aby se ve škole cítilo lépe. Dítě má být partnerem, stejně tak jako učitel, se kterým se chytáme hovořit. I toho je tedy dobré s předstihem upozornit, jaké téma se s ním chystáme probírat a dát mu tak najevo respekt a prostor připravit se.

V přípravě nejsou důležitá ale jen fakta a racionalita, naše pocity umí zamíchat kartami a původní představy, jak rozhovor zvládneme, můžou vzít rychle za své. Konkrétní praktické tipy, jak pracovat s emočním nábojem, najdete ve druhé polovině podcastu. Kromě scénáře, ve kterém konflikt zažehnáme, dále probíráme i variantu, kdy se to nepodaří, případně konflikt eskaluje. Jak sama komunikační koučka zdůrazňuje, vše má ale svá řešení, podstatné je nepřestat je hledat.

V podcastech se věnujeme ověřeným metodám, které Zuzana Smithová přibližuje a ilustruje na konkrétních příkladech z praxe a přináší funkční tipy pro budování vztahů.

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme nepravidelně, ale aspoň jednou do měsíce. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vznikl v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.