Dyskorunka 2015

Vydáno: 2 minuty čtení

DYS-centrum Praha® o. s. zve na tradiční prodejní výstavu a odbornou konferenci 2015 aneb dyslexie od dětství po dospělost - co nám bere, co nám dává. Výstava a konference se konají 26. 11. 2015 od 9.00 do 17.00 na adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (Karlínské spektrum – DDM hl. m. Prahy).

Výstava se každoročně zaměřuje na prezentaci a prodej publikací, pomůcek a počítačových programů pro předškolní přípravu, pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol i pro střední školy. DYSKORUNKA je tradičně věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé i rodiče zde ovšem vždy naleznou inspiraci také pro každodenní práci i pro zábavné učení se žáky všech věkových kategorií, bez ohledu na jejich speciální potřeby.

Součástí celé akce je rovněž odborná konference akreditovaná MŠMT ČR věnovaná vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu přednášek, seminářů a dílen budou představeny aktuální trendy ve vzdělávání, nově vzniklé metody, pomůcky, pracovní listy i učebnice pro uvedenou cílovou skupinu. Konference bude zahájena slavnostním křtem publikací se související tematikou za přítomnosti autorů.

Letošní ročník konference je organizován za podpory mezinárodního projektu Erasmus+ nazvaného „Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia“. Samostatná sekce bude proto věnována dospívajícím s dyslexií (ve škole i mimo ni). Přítomni budou kolegové z několika evropských zemí (mj. Bulharsko, Lotyšsko, Turecko, Velká Británie), což je jedinečná příležitost získat informace i inspiraci o práci s lidmi s dyslexií za našimi hranicemi!

Celá akce je určena odborné i laické veřejnosti. Prosíme, sledujte webové stránky – www.dyscentrum.org, kde budou průběžně zveřejňovány další informace v záložce DYSKORUNKA.

Vstup zdarma (podpořeno projektem Erasmus+)

Přihláška pro účastníky je k dispozici zde: registrace