Důležité kontakty na MŠMT

Vydáno: 1 minuta čtení

 a další instituce

Odbor/oddělení/pracoviště

Telefon

E-mail

odbor řízení a rozvoje vzdělávání

234 812 310

 

U-linka, podpora vzdělávání ukrajinských žáků

234 811 246

ukrajina@msmt.cz

oddělení podpory pracovníků
v regionálním školství

234 811 740

 

odbor řízení regionálního školství

234 811 347

 

oddělení strategie a analýz

234 811 273

 

oddělení školského rejstříku

234 811 347

 

oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání

234 811 554
234 815 234 (nadaní žáci)
234 811 866 (ZUŠ)

 

oddělení rozvoje dětí a mládeže

234 812 725

 

oddělení základního vzdělávání

234 811 585

 

oddělení všeobecného vzdělávání

234 811 755 (přijímací zk.)
234 811 314 (maturitní zk.)

 

oddělení odborného vzdělávání

234 812 176 (závěrečné zk.)
234 811 469 (absolutoria)
234 811 260
a 234 811 567 (VOŠ ukončování)

 

odbor vysokých škol MŠMT

234 811 705

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

224 507 488
224 507 491

 

Česká školní inspekce

251 023 127

 

Národní pedagogický institut ČR

 https://www.npi.cz/kontakty

 

Revizní pracoviště NPI ČR

777 478 813

 

Pedagogické muzeum J. A. Komenského

257 533 455

pedagog@npmk.cz

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

221 966 411

pedknihovna@npmk.cz

Konzultační linka OP JAK (šablony)

234 814 777

dotazyZP@msmt.cz

 

Zdroj: MŠMT