Druhý ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání se inspiruje celostním přístupem k člověku J. A. Komenského

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak se připravit na výzvy dnešního i budoucího světa? Co a jak (se) učit v mnohdy těžkopádném školním systému? Pro všechny, kterým smysl učení není FUK, je určen druhý ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Organizátory festivalu jsou platforma uMĚNÍM, Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Celá akce proběhne od 2. do 22. 2. 2022, online i offline. Zapojeno je přes 30 kulturních subjektů napříč republikou a účastníky čeká více než 110 festivalových aktivit.

Co a jak (se) učit v dynamické době? Ukazuje se, že učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení má velice široký potenciál. Zapojení umění do procesu učení, tzv. kreativní učení, vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Jde o mezioborový přístup, který pohlíží na člověka jako na celek a rozvíjí ho po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické i fyzické. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

„Dosud nevyužitý potenciál vidíme také v díle a celostním přístupu Jana Amose Komenského k člověku. Jeho výrok ‚Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.‘ souvisí s myšlenkou cílevědomé tvořivé činnosti, v níž viděl Komenský nejlepší nástroj utváření vztahů člověka ke světu už před pěti sty lety,“ říká Jiří Raiterman z Centra současného umění DOX.

Festival se zabývá mimo jiné tím, jak vnímal Komenský kreativitu, a snaží se zpřístupnit Komenského vizi prostřednictvím umění bez používání vyprázdněných pojmů. K tématu Komenského se v rámci festivalu vztahuje několik dílen a workshopů. Ve spolupráci písecké Sladovny s pražským DOXem vzniknou pod vedením režiséra a scénografa Tomáše Žižky v Písku a v Praze dvě umělecké Laboratoře Komenský, v nichž v úterý 15. února proběhne paralelní workshop propojený telemostem a následná diskuze na téma kreativního přístupu ke vzdělávání v díle Jana Amose Komenského.

Organizátoři festivalu oslovili pro tento ročník také zahraniční hosty. James Lawlor z organizace Narrative 4 představí 9. února v DOXu metodiku vzdělávacího projektu založeného na konceptu sdílení příběhů a tzv. radikální empatie. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze přijal pozvání psycholog Boris Cyrulnik, jehož přednáška proběhne v rámci komponovaného programu na téma wellbeing dětí 17. února.

Program pro děti, rodiče, dospívající, učitele, školy, odborníky a veřejnost obsahuje workshopy, přednášky, debaty, kulaté stoly, divadelní představení, rodinné dílny z oblasti výtvarného umění, designu, hudby, tance, divadla, literatury, historie, digitálních médií. Školy, školní skupiny a pedagogové si v období festivalu mohou objednávat programy za zvýhodněných podmínek a téměř všechny je možné objednat i v online formátu. Učitelé se mohou těšit na pedagogické workshopy z dílny Centra DOX, ÚSTRu, Post Bellum, SPKV, Národní galerie Praha a dalších. Bude jim věnována také celá řada diskuzí zaměřených na téma podpory talentovaných dětí, rozvoje empatie, wellbeingu nebo právě odkazu J. A. Komenského. Festival bude zahájen online 2. 2. 2022 v 18 hodin netradiční prezentací zapojených organizací a představením programu.

Kompletní program na www.fuk.education a v události bit.ly/FUK2022

 

Zdroj: DOX