Dotace na sport

Vydáno: 2 minuty čtení
Ohlědně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení finanční podpory sportu a Oddělení investic.

Kontakty

Ředitel odboru sportu

Ing. Pavel Kaňka (pověřen zastupováním ředitele odboru)
pavel.kanka@msmt.cz

Sekretariát odboru sportu
Zuzana Štemberová
tel.: 234 815 261
zuzana.stemberova@msmt.cz


Oddělení finanční podpory sportu - 500
Vedoucí oddělení:
Vít Darek Mgr., Bc. 234 815 140 Darek.Vit@msmt.cz

Štemberková Petra, Bc. 234 815 142 Petra.Stemberkova@msmt.cz
Štefl Petr, Ing. 234 812 718 Petr.Stefl@msmt.cz
Krumphanzlová Jaroslava 234 815 231 Jaroslava.Krumphanzlova@msmt.cz
Krumphanzlová Soňa 234 815 230 Sona.Krumphanzlova@msmt.cz
Starosta Ludvík, Mgr. 234 812 715 Ludvik.Starosta@msmt.cz
Drdla Pavel, Mgr. 234 812 716 Pavel.Drdla@msmt.cz
Kolářová Eva 234 812 714 Eva.Kolarova@msmt.cz
Hana Kolínská, Mgr. 234 812 713 Hana.Kolinska@msmt.cz
JUDr. Stanislav Pavelec 234 815 143 stanislav.pavelec@msmt.cz

Oddělení koncepce ve sportu - 501
Vedoucí oddělení:
Kovář Karel, PhDr., PhD. 234 815 125 Karel.Kovar@msmt.cz

Kafka Martin, Bc. 234 815 250 Martin.Kafka@msmt.cz
Slivka Daniel, Ing., DiS. 234 815 232 Daniel.Slivka@msmt.cz
Králová Anna, PhDr., Ph.D. 234 815 126 Anna.Kralova@msmt.cz
Trnka Jan, Mgr. 234 815 215 Jan.Trnka@msmt.cz


Oddělení investic a infrastruktury ve sportu – 502
Vedoucí oddělení:
Ing. Pavel Kaňka 234 815 141 pavel.kanka@msmt.cz 

Mgr. Yvona Halamová 234 815 251 yvona.halamova@msmt.cz 
Mgr. Martin Hlávka 234 815 127 martin.hlavka@msmt.cz 
Ing. Helena Žemličková 234 815 345 helena.zemlickova@msmt.cz 

Oddělení spolupráce ve sportu – 503
Vedoucí oddělení:
Ing. Kristýna Rucki 234 812 722 kristyna.rucki@msmt.cz 

Mgr. Katarína Železná 234 812 712 katarina.zelezna@msmt.cz
Jozef Sedláček 234 812 710 jozef.sedlacek@msmt.cz