Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn několika doporučení pro Školská poradensá zařízení (ŠPZ) k přístupuk ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD). Více viz následující texty: „Několik informací pro ŠPZ“ a „Formuláře NPI„.

Několik informací pro ŠPZ

Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů zasíláme upřesňující doporučení k přístupu k ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD).

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) při posouzení školní zralosti a vydání doporučení k OŠD postupují standardně jako u dětí českých či dětí s odlišným mateřským jazykem z jiných zemí.

Při posuzování zralosti se vychází z komplexního vyšetření dítěte. Malá znalost, resp. neznalost českého jazyka, je pouze jednou ze zjišťovaných skutečností a sama o sobě nutně nemusí o zralosti vypovídat, a to tím spíše u dětí příchozích z Ukrajiny, které se s českým jazykem setkávají poprvé. Malá znalost, resp. neznalost českého jazyka tedy nemůže být jediným důvodem k OŠD. Nyní jsou některé děti začleněny v adaptačních skupinách, v základním vzdělávání je zajištěna jazyková příprava.

Odborný pracovník vždy zváží aktuální potřeby dítěte a podle toho přistupuje k (ne)vydání příslušného stanoviska pro OŠD.

Děti s doporučeným OŠD a děti v posledním roce předškolního vzdělávání mohou být na doporučení ŠPZ vřazeny i do přípravných tříd (§ 47 odst. 2 školského zákona), pokud je u nich pro toto opatření důvod.
Při vyšetřování ukrajinských dětí používejte přeložené formuláře pro anamnestický dotazník, souhlas s vyšetřením a souhlas se závěry vyšetření, které najdete na stránkách NPI ČR či níže:

Využijte informace o dětech z adaptačních skupin, popř. mateřských škol, kam docházejí. Vyšetření dětí může probíhat částečně i skupinově.

Formuláře NPI

ČEŠTINA (CZE)

 1) Leták
 2) Žádost o poskytnutí poradenské služby
 3) INFORMOVANÝ SOUHLAS s poskytováním poradenských služeb
 4) INFORMOVANÝ SOUHLAS se závěry vyšetření ve školském poradenském zařízení
 5) Anamnestický dotazník
 6) Školní dotazník

UKRAJINŠTINA (UKR)

 1) Листівка
 2) Клопотання щодо надання консультаційних послуг
 3) ІНФОРМОВАНА ЗГОДА з наданням консультаційних послуг
 4) ІНФОРМОВАНА ЗГОДА з висновками експертизи консультативного шкільного центра
 5) Опитувальник для встановлення анамнезу
 6) Шкільна анкета