Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

Vydáno: 4 minuty čtení

Informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví

Tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků.

Výuka na dálku je ve všech svých podobách náročná pro všechny zúčastněné. Velmi omezená je při ní sociální stránka vzdělávání a lidský kontakt, obtížně se realizuje i výchovný aspekt. V podmínkách odlišných od běžné situace se klíčovým slovem stává rovnováha. 

Ve výuce na dálku je jiná rovnováha času společně stráveného on-line, a proto nelze výuku na dálku úspěšně realizovat přenesením rozvrhu do on-line prostředí. Zásadní roli tak hrají samostatné aktivity žáků řízené na dálku učitelem. Pro všechny zúčastněné je důležité, aby společné i samostatné učební aktivity byly v rovnováze.

V rovnováze by mělo být pokud možno také zapojení všech dětí a žáků do výuky – nikdo by neměl zůstat nezapojen. Aktuální situace více než kdy jindy ohrožuje duševní zdraví dětí. Vyvážení priorit mezi nároky na předávání znalostí i na duševní pohodu a zdraví dětí (rodičů a pedagogů) je životně důležité v době uzavření škol a bude nutné je brát v úvahu nadále i od první fáze návratu dětí a žáků do škol.

Je naprosto klíčové hledat cesty, jak posilovat na dálku školní a třídní klima a podporovat pozitivní vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Zpětná adaptace na školu tím bude výrazně usnadněna.

Užitečné odkazy

Doporučení, zprávy a informace

Individuální konzultace

Tipy pro děti

Tipy pro pracovníky škola a školských zařízení

Tipy pro rodiče

Preventivní programy

Adaptace žáků po návratu

Zdroj: Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví | edu.cz