Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Mezinárodní konference

Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhne v Praze mezinárodní konference „Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“, kterou organizuje společnost META. Cílem je představit české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). META, o. p. s. dlouhodobě upozorňuje na potřebnost intenzivní výuky češtiny pro nově příchozí děti a žáky. Intenzivní jazyková příprava se zaměřuje zejména na rozvoj komunikačního jazyka, touto konferencí bychom rádi upozornili na potřebnost rozvoje akademického jazyka, který je nutné poskytovat v rámci podpory těchto dětí a žáků v dlouhodobém horizontu. Své zkušenosti s tímto tématem přednesou zkušení pedagogové, zástupci vedení škol, výzkumníci, ale i zástupce zahraničního ministerstva školství. Můžete se těšit na hosty z Finska a Rakouska.

S radostí Vám oznamujeme, že na konferenci vystoupí také Jim Cummins – profesor na Torontské univerzitě v Kanadě, který se dlouhodobě věnuje osvojování druhého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem. S tématem má zkušenosti nejen ze severoamerického, ale i evropského kontextu.
Již před čtyřiceti lety razil teorii, že aby se žáci s OMJ mohli účastnit výuky tak, jak to odpovídá jejich kognitivním schopnostem, musí se naučit nejen jazyk komunikativní, ale i jazyk akademický, což trvá mnohem déle (více zde). Cummins v této souvislosti kontinuálně zdůrazňuje důležitost dlouhodobé jazykové podpory, ale i klíčový význam mateřského jazyka (více zde).

Cumminsovy teoretické základy i praktické výzkumné poznatky hrály a stále hrají zásadní roli pro působení METY, o.p.s. v českém kontextu a jsou dle našeho názoru přínosem pro každého odborníka, který se věnuje vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Těšíme se na jeho vystoupení, které bude jistě vysoce zajímavé a inspirativní.

Konference se uskuteční dne 22. 10. 2020 od 9:30 do 16:30 hod. v Sálu Architektů v budově Staroměstské radnice na Praze 1 a bude živě streamována.

Konference je určena pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti, vedení škol, zástupcům státní a veřejné správy v oblasti školství a inkluze a organizacím pracujících s cizojazyčnými dětmi a žáky. Účastníci budou mít příležitosti k síťování a sdílení zkušeností a dobré praxe. V rámci jednotlivých bloků bude čas věnován diskusi a dotazům publika.

Program konference najdete zde.

Na konferenci se prosím registrujte zde.

 

Konference je financována z prostředků hlavního města Prahy z “Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020”.

Zdroj: https://meta-ops.eu/novinky/mezinarodni-konference-dlouhodoba-jazykova-podpora-zaku-s-omj-jako-prevence-skolni-neuspesnosti-22-10-2020-praha/